Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör vägledande kalendrar för 2024

15 september 2023

  • ECB offentliggör vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder 2024
  • ECB anpassar tilldelnings- och avvecklingsdagar för regelbundna tremånaders långfristiga refinansieringstransaktioner till datum för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna

ECB ändrar slutdatum för den åttonde uppfyllandeperioden 2023

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag de vägledande kalendrarna för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder 2024.

Den vägledande kalendern för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner omfattar anpassningen av datumen för annonsering, tilldelning och avveckling av långfristiga refinansieringstransaktioner (LTRO) med en löptid på tre månader till motsvarande datum för huvudsakliga refinansieringstransaktioner (MROs). Anpassningen av avvecklingsdagar syftar till att underlätta förlängningar från huvudsakliga refinansieringstransaktioner till långfristiga refinansieringstransaktioner och omvänt. Ändringen träder i kraft från och med den långfristiga refinansieringstransaktion som ska tilldelas den 30 januari 2024. Följaktligen kommer förfallodagarna för de långfristiga refinansieringstransaktioner som ska tilldelas i oktober, november och december 2023 att sammanfalla med de nya avvecklingsdagar som gäller från och med 2024. Kalendern omfattar endast huvudsakliga refinansieringstransaktioner och tremånaders långfristiga refinansieringstransaktioner. Den innehåller ingen information om extra eller särskilda transaktioner som kan komma att utföras under 2024. Kalendern kan laddas ned från ECB:s webbplats.

Den vägledande kalendern för Eurosystemets uppfyllandeperioder beaktar både till kalendern för ECB-rådets sammanträden under 2024 och kalendern för regelbundna anbudstransaktioner.

Den vägledande kalendern för uppfyllandeperioder 2024 (inklusive den åttonde uppfyllandeperioden 2023) ges nedan:

UP

ECB-rådets sammanträde

Uppfyllandeperioden börjar den

Uppfyllandeperioden slutar den

Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis

Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis

Uppfyllande-periodens längd (i dagar)

8/ 2023

14 december 2023

20 december 2023

30 januari 2024

Oktober 2023

September 2023

42

1

25 januari 2024

31 januari 2024

12 mars 2024

November 2023

September 2023

42

2

7 mars 2024

13 mars 2024

16 april 2024

Januari 2024

December 2023

35

3

11 april 2024

17 april 2024

11 juni 2024

Februari 2024

December 2023

56

4

6 juni 2024

12 juni 2024

23 juli 2024

April 2024

Mars 2024

42

5

18 juli 2024

24 juli 2024

17 september 2024

Maj 2024

Mars 2024

56

6

12 september 2024

18 september 2024

22 oktober 2024

Juli 2024

Juni 2024

35

7

17 oktober 2024

23 oktober 2024

17 december 2024

Augusti 2024

Juni 2024

56

8

12 december 2024

18 december 2024

Beslutas senare

Oktober 2024

September 2024

Beslutas senare

Tabellen innehåller också en ändring i den vägledande kalendern för uppfyllandeperioder 2023. Närmare bestämt tidigarelades slutet av den åttonde uppfyllandeperioden 2023 med en vecka, från den 6 februari 2024 till den 30 januari 2024. Uppfyllandeperioden den 20 december 2023 är oförändrad. Justeringen återspeglar en ändrad tidsplan för ECB-rådets sammanträden 2024.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media