Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB zverejnila indikatívne kalendáre operácií na rok 2024

15. septembra 2023

  • ECB zverejnila indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2024.
  • ECB zosúladila dátumy pridelenia a vyrovnania pravidelných trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií s dátumami hlavných refinančných operácií.
  • ECB zmenila dátum ukončenia ôsmeho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2023.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2024.

Indikatívny kalendár pravidelných tendrov Eurosystému zohľadňuje zosúladenie dátumov oznámenia, pridelenia a vyrovnania trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií (longer-term refinancing operations – LTRO) s príslušnými dátumami hlavných refinančných operácií (main refinancing operations – MRO). Cieľom zosúladenia dátumov vyrovnania je zjednodušenie revolvingu z MRO na LTRO a naopak. Zmena nadobúda účinnosť od operácie LTRO s pridelením prostriedkov 30. januára 2024. Dátumy splatnosti operácií LTRO s pridelením prostriedkov v októbri, novembri a decembri 2023 sa tak budú zhodovať s novými dátumami vyrovnania platnými od roka 2024. Kalendár zahŕňa len operácie MRO a trojmesačné operácie LTRO. Nie sú v ňom zahrnuté žiadne dodatočné ani mimoriadne operácie, ktoré sa v roku 2024 môžu uskutočniť. Kalendár je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke ECB.

Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv zohľadňuje harmonogram zasadaní Rady guvernérov v roku 2024, ako aj kalendár pravidelných tendrov.

Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2024 (vrátane ôsmeho udržiavacieho obdobia roka 2023) je uvedený nižšie:

Obdobie

Príslušné zasadanie Rady guvernérov

Začiatok udržiavacieho obdobia

Koniec udržiavacieho obdobia

Údaje o základni na výpočet povinných minimálnych rezerv za úverové inštitúcie s mesačným vykazovaním

Údaje o základni na výpočet povinných minimálnych rezerv za úverové inštitúcie so štvrťročným vykazovaním

Dĺžka obdobia (v dňoch)

8/2023

14. decembra 2023

20. decembra 2023

30. januára 2024

október 2023

september 2023

42

1

25. januára 2024

31. januára 2024

12. marca 2024

november 2023

september 2023

42

2

7. marca 2024

13. marca 2024

16. apríla 2024

január 2024

december 2023

35

3

11. apríla 2024

17. apríla 2024

11. júna 2024

február 2024

december 2023

56

4

6. júna 2024

12. júna 2024

23. júla 2024

apríl 2024

marec 2024

42

5

18. júla 2024

24. júla 2024

17. septembra 2024

máj 2024

marec 2024

56

6

12. septembra 2024

18. septembra 2024

22. októbra 2024

júl 2024

jún 2024

35

7

17. októbra 2024

23. októbra 2024

17. decembra 2024

august 2024

jún 2024

56

8

12. decembra 2024

18. decembra 2024

dátum bude stanovený neskôr

október 2024

september 2024

dátum bude stanovený neskôr

Tabuľka obsahuje aj zmenu indikatívneho kalendára udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2023, v rámci ktorej bol koniec ôsmeho udržiavacieho obdobia v roku 2023 posunutý o týždeň zo 6. februára 2024 na 30. januára 2024. Začiatok udržiavacieho obdobia zostáva nezmenený: 20. decembra 2023. Úprava odráža zmenu harmonogramu zasadaní Rady guvernérov v roku 2024.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá