Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC publikuje orientacyjne kalendarze operacyjne na rok 2024

15 września 2023

  • EBC publikuje orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie na rok 2024.
  • EBC dostosowuje terminy przydziału i rozliczenia standardowych dłuższych operacji refinansujących z trzymiesięcznym terminem zapadalności do terminów podstawowych operacji refinansujących.
  • EBC zmienia datę końcową ósmego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2023.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie na rok 2024.

W orientacyjnym kalendarzu standardowych operacji przetargowych Eurosystemu uwzględniono dostosowanie terminów ogłoszenia, przydziału i rozliczenia dłuższych operacji refinansujących (LTRO) z trzymiesięcznym terminem zapadalności do odpowiednich terminów podstawowych operacji refinansujących (MRO). Celem dostosowania terminów rozliczenia jest ułatwienie rolowania podstawowych operacji refinansujących dłuższymi operacjami refinansującymi i odwrotnie. Wprowadzona zmiana obowiązuje począwszy od terminu przydziału dłuższych operacji refinansujących przypadającego na 30 stycznia 2024. W związku z tym terminy zapadalności dłuższych operacji refinansujących przydzielonych w październiku, listopadzie i grudniu 2023 będą się zbiegać z nowymi terminami rozliczenia obowiązującymi od 2024. W kalendarzu uwzględniono jedynie podstawowe operacje refinansujące i dłuższe operacje refinansujące z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Nie obejmuje on natomiast dodatkowych i doraźnych operacji, jakie mogą zostać przeprowadzone w 2024. Kalendarz można pobrać ze strony internetowej EBC.

W orientacyjnym kalendarzu okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie uwzględniono terminy posiedzeń Rady Prezesów w 2024 oraz terminy standardowych operacji przetargowych.

Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2024 (obejmujący okres 8 w roku 2023)

Okres

Posiedzenie Rady Prezesów

Początek okresu

Koniec okresu

Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredyt. składających sprawozdania miesięczne

Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredyt. składających sprawozdania kwartalne

Długość okresu (w dniach)

8/2023

14.12.2023

20.12.2023

30.01.2024

październik 2023

wrzesień 2023

42

1

25.01.2024

31.01.2024

12.03.2024

listopad 2023

wrzesień 2023

42

2

7.03.2024

13.03.2024

16.04.2024

styczeń 2024

grudzień 2023

35

3

11.04.2024

17.04.2024

11.06.2024

luty 2024

grudzień 2023

56

4

6.06.2024

12.06.2024

23.07.2024

kwiecień 2024

marzec 2024

42

5

18.07.2024

24.07.2024

17.09.2024

maj 2024

marzec 2024

56

6

12.09.2024

18.09.2024

22.10.2024

lipiec 2024

czerwiec 2024

35

7

17.10.2024

23.10.2024

17.12.2024

sierpień 2024

czerwiec 2024

56

8

12.12.2024

18.12.2024

do ustalenia

październik 2024

wrzesień 2024

do ustalenia

W powyższej tabeli uwzględniono także zmianę wprowadzoną w orientacyjnym kalendarzu okresów utrzymywania rezerwy na 2023. W szczególności koniec ósmego okresu rezerwowego w 2023 został przyspieszony o tydzień i przeniesiony z 6 lutego 2024 na 30 stycznia 2024. Początek tego okresu rezerwowego przypadający na 20 grudnia 2023 pozostaje bez zmian. Ta korekta odzwierciedla zmianę harmonogramu posiedzeń Rady Prezesów na rok 2024.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami