Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
  • PREASRÁITEAS

Foilsíonn an Banc Ceannais Eorpach féilirí oibríochtúla táscacha do 2024

15 Meán Fómhair 2023

  • Foilsíonn an Banc Ceannais Eorpach féilirí táscacha do ghnáthoibríochtaí tairisceana 2024 an Eurochórais agus do thréimhsí cothabhála cúltaca
  • Déanann an Banc Ceannais Eorpach dátaí leithroinnte agus socraíochta d’oibríochtaí athmhaoiniúcháin fadtéarmacha trí mhí a ailíniú le dátaí na bpríomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin
  • Leasaíonn an Banc Ceannais Eorpach dáta deiridh an ochtú tréimhse chothabhála in 2023

D’fhoilsigh an Banc Ceannais Eorpach (BCE) inniu na féilirí táscacha do ghnáthoibríochtaí tairisceana agus do thréimhsí cothabhála cúltaca an Eurochórais in 2024.

Cuimsítear san fhéilire táscach d’oibríochtaí tairisceana rialta an Eurochórais ailíniú na ndátaí fógartha, leithroinnte agus socraíochta d’oibríochtaí athmhaoiniúcháin fadtéarmacha trí mhí (LTROnna) le dátaí comhfhreagracha na bpríomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin (MROnna). Tá ailíniú na ndátaí socraíochta dírithe ar thar-rolladh ó MROnna go LTROnna a éascú, agus a mhalairt. Tá an t-athrú éifeachtach ó thaobh LTRO a leithdháilfear an 30 Eanáir 2024. Dá bhrí sin, beidh dátaí aibíochta na LTROnna a bheidh le leithroinnt i mí Dheireadh Fómhair, i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2023 i gcomhthráth leis na dátaí socraíochta nua is infheidhme ó 2024. Níl san áireamh san fhéilire ach MROnna agus LTROnna trí mhí. Ní áirítear ann aon oibríochtaí forlíontacha nó ad hoc a fhéadfar a dhéanamh in 2024. Is féidir an féilire a íoslódáil ó shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Cuirtear san áireamh san fhéilire táscach do thréimhsí cothabhála cúltaca an Eurochórais an féilire do chruinnithe na Comhairle Rialaithe in 2024 agus an féilire le haghaidh oibríochtaí tairisceana rialta.

Tugtar thíos an t-amchlár táscach le haghaidh tréimhsí cothabhála cúltaca in 2024 (lena n-áirítear an t-ochtú tréimhse chothabhála in 2023):

TC

Cruinniú ábhartha na Comhairle Rialaithe

Tús na tréimhse cothabhála

Deireadh na tréimhse cothabhála

Sonraí bonn cúltaca le haghaidh institiúidí creidmheasa a thuairiscíonn go míosúil

Sonraí bonn cúltaca le haghaidh institiúidí creidmheasa a thuairiscíonn go ráithiúil

Fad na tréimhse cothabhála (laethanta)

8/ 2023

14 Nollaig 2023

20 Nollaig 2023

30 Eanáir 2024

Deireadh Fómhair 2023

Meán Fómhair 2023

42

1

25 Eanáir 2024

31 Eanáir 2024

12 Márta 2024

Samhain 2023

Meán Fómhair 2023

42

2

7 Márta 2024

13 Márta 2024

16 Aibreán 2024

Eanáir 2024

Nollaig 2023

35

3

11 Aibreán 2024

17 Aibreán 2024

11 Meitheamh 2024

Feabhra 2024

Nollaig 2023

56

4

6 Meitheamh 2024

12 Meitheamh 2024

23 Iúil 2024

Aibreán 2024

Márta 2024

42

5

18 Iúil 2024

24 Iúil 2024

17 Meán Fómhair 2024

Bealtaine 2024

Márta 2024

56

6

12 Meán Fómhair 2024

18 Meán Fómhair 2024

22 Deireadh Fómhair 2024

Iúil 2024

Meitheamh 2024

35

7

17 Deireadh Fómhair 2024

23 Deireadh Fómhair 2024

17 Nollaig 2024

Lúnasa 2024

Meitheamh 2024

56

8

12 Nollaig 2024

18 Nollaig 2024

le deimhniú

Deireadh Fómhair 2024

Meán Fómhair 2024

le deimhniú

Áirítear sa tábla freisin athrú ar an bhféilire táscach le haghaidh tréimhsí cothabhála cúltaca in 2023. Go sonrach, tá deireadh an ochtú tréimhse cothabhála in 2023 tugtha chun cinn seachtain amháin, ón 6 Feabhra 2024 go dtí an 30 Eanáir 2024. Níl aon athrú ar thús na tréimhse cothabhála ar an 20 Nollaig 2023. Léiríonn an coigeartú athrú ar an sceideal do chruinnithe na Comhairle Rialaithe in 2024.

Is féidir leis na meáin a gcuid ceisteanna a sheoladh chuig William Lelieveldt, teil.: +49 69 1344 7316.

TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa