Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē indikatīvos grafikus 2024. gadam

2023. gada 15. septembrī

  • ECB publicē Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2024. gada indikatīvos grafikus.
  • ECB saskaņo regulāro 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju izsoles un norēķina datumus ar attiecīgajiem galveno refinansēšanas operāciju datumiem.
  • ECB maina 2023. gada astotā rezervju prasību izpildes perioda beigu datumu.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2024. gada indikatīvos grafikus.

Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju indikatīvajā grafikā iekļauti 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju (ITRO) paziņojuma, izsoles un norēķina datumi, kas saskaņoti ar attiecīgajiem galveno refinansēšanas operāciju (GRO) datumiem. Norēķina datumu saskaņošanas mērķis ir atvieglot līdzekļu pārvirzīšanu no GRO uz ITRO un otrādi. Pārmaiņa ir spēkā, sākot ar ITRO, kas tiks izsolīta 2024. gada 30. janvārī. Tādējādi ITRO, kas tiks izsolītas 2023. gada oktobrī, novembrī un decembrī, dzēšanas termiņš sakritīs ar jaunajiem norēķina datumiem, kurus sāks piemērot 2024. gadā. Grafikā iekļauti tikai GRO un 3 mēnešu ITRO. Tajā nav ietvertas papildu vai ad hoc operācijas, kuras varētu tikt veiktas 2024. gadā. Grafiku var lejupielādēt ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas rezervju prasību izpildes periodu indikatīvajā grafikā ņemts vērā Padomes 2024. gada sanāksmju grafiks un regulāro izsoļu operāciju grafiks.

Tālāk sniegts rezervju prasību izpildes periodu 2024. gada indikatīvais grafiks (ietver arī 2023. gada astoto rezervju prasību izpildes periodu).

IP

Attiecīgā Padomes sanāksme

Rezervju prasību izpildes perioda sākums

Rezervju prasību izpildes perioda beigas

Rezervju bāzes dati kredītiestādēm, kuras sniedz mēneša pārskatus

Rezervju bāzes dati kredītiestādēm, kuras sniedz ceturkšņa pārskatus

Rezervju prasību izpildes perioda ilgums (dienas)

8./2023

2023. gada 14. decembris

2023. gada 20. decembris

2024. gada 30. janvāris

2023. gada oktobris

2023. gada septembris

42

1.

2024. gada 25. janvāris

2024. gada 31. janvāris

2024. gada 12. marts

2023. gada novembris

2023. gada septembris

42

2.

2024. gada 7. marts

2024. gada 13. marts

2024. gada 16. aprīlis

2024. gada janvāris

2023. gada decembris

35

3.

2024. gada 11. aprīlis

2024. gada 17. aprīlis

2024. gada 11. jūnijs

2024. gada februāris

2023. gada decembris

56

4.

2024. gada 6. jūnijs

2024. gada 12. jūnijs

2024. gada 23. jūlijs

2024. gada aprīlis

2024. gada marts

42

5.

2024. gada 18. jūlijs

2024. gada 24. jūlijs

2024. gada 17. septembris

2024. gada maijs

2024. gada marts

56

6.

2024. gada 12. septembris

2024. gada 18. septembris

2024. gada 22. oktobris

2024. gada jūlijs

2024. gada jūnijs

35

7.

2024. gada 17. oktobris

2024. gada 23. oktobris

2024. gada 17. decembris

2024. gada augusts

2024. gada jūnijs

56

8.

2024. gada 12. decembris

2024. gada 18. decembris

Tiks precizēts

2024. gada oktobris

2024. gada septembris

Tiks precizēts

Tabulā iekļauta arī rezervju prasību izpildes periodu 2023. gada indikatīvajā grafikā veiktā pārmaiņa. Konkrētāk, 2023. gada astotā rezervju prasību izpildes perioda beigu datums pārcelts par nedēļu (no 2024. gada 6. februāra uz 2024. gada 30. janvāri). Rezervju prasību izpildes perioda sākuma datums – 2023. gada 20. decembris – nemainās. Korekcija atspoguļo Padomes 2024. gada sanāksmju grafika pārmaiņu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Viljama Lelivelta (William Lelieveldt; tālr.: +49 69 1344 7316).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem