Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab soovituslikud ajakavad 2024. aastaks

15. september 2023

  • EKP avaldab eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2024. aastaks.
  • EKP viib regulaarsete kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide jaotamis- ja arvelduskuupäevad vastavusse põhiliste refinantseerimisoperatsioonide kuupäevadega.
  • EKP muudab 2023. aasta kaheksanda hoidmisperioodi lõppkuupäeva.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2024. aastaks.

Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide soovituslikus ajakavas on kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide väljakuulutamise, jaotamise ja arveldamise kuupäevad viidud kooskõlla põhiliste refinantseerimisoperatsioonide vastavate kuupäevadega. Arvelduskuupäevade ühtlustamise eesmärk on hõlbustada üleminekuid põhilistelt refinantseerimisoperatsioonidelt pikemaajalistele refinantseerimisoperatsioonidele ja vastupidi. Muudatus jõustub alates 30. jaanuaril 2024 jaotatavast pikemaajalisest refinantseerimisoperatsioonist. Seega kattuvad 2023. aasta oktoobris, novembris ja detsembris jaotatavate pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tähtajad uute arvelduspäevadega, mida kohaldatakse alates 2024. aastast. Ajakava hõlmab ainult põhilisi refinantseerimisoperatsioone ja kolmekuulisi pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone. See ei sisalda täiendavaid ega ühekordseid operatsioone, mida võidakse 2024. aastal teostada. Ajakava saab alla laadida EKP veebilehelt.

Eurosüsteemi kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava koostamisel on silmas peetud nii EKP nõukogu istungite 2024. aasta kava kui ka regulaarsete pakkumisoperatsioonide soovituslikku ajakava.

Kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslik ajakava 2024. aastaks (sealhulgas 2023. aasta kaheksas arvestusperiood) on avaldatud allpool.

HP

Vastav nõukogu istung

Hoidmisperioodi algus

Hoidmis-perioodi lõpp

Igakuist aruandlust pidavate krediidi-asutuste reservibaasi andmed

Kvartaalset aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed

Hoidmis-perioodi pikkus (päevades)

8/2023

14. detsember 2023

20. detsember 2023

30. jaanuar 2024

oktoober 2023

september 2023

42

1

25. jaanuar 2024

31. jaanuar 2024

12. märts 2024

november 2023

september 2023

42

2

7. märts 2024

13. märts 2024

16. aprill 2024

jaanuar 2024

detsember 2023

35

3

11. aprill 2024

17. aprill 2024

11. juuni 2024

veebruar 2024

detsember 2023

56

4

6. juuni 2024

12. juuni 2024

23. juuli 2024

aprill 2024

märts 2024

42

5

18. juuli 2024

24. juuli 2024

17. september 2024

mai 2024

märts 2024

56

6

12. september 2024

18. september 2024

22. oktoober 2024

juuli 2024

juuni 2024

35

7

17. oktoober 2024

23. oktoober 2024

17. detsember 2024

august 2024

juuni 2024

56

8

12. detsember 2024

18. detsember 2024

otsustatakse hiljem

oktoober 2024

september 2024

otsustatakse hiljem

Tabel sisaldab ka muudatust kohustuslike reservide hoidmisperioodide 2023. aasta soovituslikus ajakavas. Nimelt on 2023. aasta kaheksanda hoidmisperioodi lõppu tõstetud ühe nädala võrra ettepoole. Esialgse 6. veebruari 2024 asemel on see nüüd 30. jaanuaril 2024. Hoidmisperioodi alguskuupäev (20. detsember 2023) jääb samaks. Kohandus kajastab muutust EKP nõukogu 2024. aasta istungite ajakavas.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel: +49 69 1344 7316).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid