Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Фалшифицирането на евробанкноти на рекордно ниско равнище през 2020 г.

22 януари 2021 г.

  • 460 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през 2020 г. – рекордно малък брой спрямо банкнотите в обращение.
  • Около две трети от общото количество са банкноти от 20 € и 50 €.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.

През 2020 г. от обращение са изтеглени 460 000 фалшиви евробанкноти (220 000 през второто полугодие) – със 17,7% по-малко в сравнение с 2019 г. Банкнотите от 20 € и от 50 € все още са най-фалшифицираните купюри, като заедно съставляват около две трети от общия брой фалшификати. 94,5% от фалшивите евробанкноти са открити в държави от еврозоната, 2,8% – в държави членки на ЕС извън еврозоната и 2,7% – в други части на света.

Вероятността да попаднете на фалшива банкнота е незначителна, тъй като техният брой остава много малък спрямо всички банкноти в обращение на обща стойност над 25 млрд. евро. През 2020 г. са открити 17 фалшиви банкноти на 1 милион истински евробанкноти в обращение. Това е рекордно ниско равнище (вижте графиката по-долу).

Непрекъснато се изтеглят от обращение нискокачествени фалшификати. Всички те се откриват много лесно поради липсата на защитни елементи или несполучливите им имитации. Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверите Вашите банкноти чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в специализирания раздел на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Евросистемата също така помага на боравещите професионално с пари в брой да се уверят, че банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини могат надеждно да откриват и изтеглят от обращение фалшификатите.

Използването на фалшиви банкноти за плащане е престъпление и може да доведе до наказателно преследване.  Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си търговска банка или банка за обслужване на частни клиенти. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

Брой на фалшивите евробанкноти, открити годишно, на 1 милион истински евробанкноти в обращение

Данни по шестмесечие:

Период

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

2020/1

2020/2

Брой фалшиви банкноти

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Разбивка по купюри за 2020 г.:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Процент от общото количество

2,3%

16,0%

36,3%

30,9%

10,3%

3,0%

1,2%

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Техедор на телефон +49 69 1344 95596.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите