Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Falšovanie eurových bankoviek v roku 2020 na historicky nízkej úrovni

22. januára 2021

  • V roku 2020 bolo z obehu stiahnutých 460 000 falošných eurových bankoviek: v pomere k počtu bankoviek v obehu ide o historicky nízku úroveň.
  • Približne dve tretiny celkového počtu tvorili bankovky 20 € a 50 €.
  • Eurové bankovky zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

V roku 2020 bolo z obehu stiahnutých okolo 460 000 falošných eurových bankoviek (220 000 v druhej polovici roka), čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o 17,7 %. Najčastejšie falšovanými boli aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali približne dve tretiny celkového počtu falzifikátov. 94,5 % falzifikátov bolo odhalených v krajinách eurozóny, zatiaľ čo 2,8 % bolo odhalených v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 2,7 % v ďalších častiach sveta.

Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka. V porovnaní s počtom eurových bankoviek v obehu, ktorý predstavuje viac ako 25 miliárd, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V roku 2020 bolo odhalených 17 falzifikátov na jeden milión pravých bankoviek v obehu, čo je historicky nízka úroveň (graf).

Z obehu sa nepretržite sťahujú reprodukcie nízkej kvality. Vďaka absencii alebo len veľmi zlej imitácii ochranných prvkov je všetky z nich možné ľahko rozpoznať. Už od vydania prvej série eurových bankoviek Eurosystém, t. j. ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby prijímaným bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná vo vyhradenej sekcii na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk. Eurosystém zároveň pomáha profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby zariadenia na spracovanie bankoviek dokázali falzifikáty spoľahlivo rozpoznávať a sťahovať ich z obehu.

Používanie falošných bankoviek pri platbách je trestným činom, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – je ešte bezpečnejšia a pomáha udržať dôveru verejnosti v menu.

Počet ročne zadržaných falzifikátov na 1 milión pravých bankoviek v obehu

Polročné hodnoty:

Obdobie

2. polrok 2017

1. polrok 2018

2. polrok 2018

1. polrok 2019

2. polrok 2019

1. polrok 2020

2. polrok 2020

Počet falzifikátov

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Členenie podľa nominálnej hodnoty v roku 2020:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

2,3 %

16,0 %

36,3 %

30,9 %

10,3 %

3,0 %

1,2 %

Kontaktná osoba pre médiá: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá