Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Andelen förfalskade eurosedlar på historiskt låg nivå under 2020

22 januari 2021

  • 460 000 förfalskade eurosedlar togs ur cirkulation 2020, en historiskt låg nivå i förhållande till antalet sedlar i omlopp
  • Cirka två tredjedelar av dessa förfalskningar utgjordes av 20- och 50-eurosedlar
  • Eurosedlar fortsätter att vara ett pålitligt och säkert betalningsmedel
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden

Runt 460 000 förfalskade eurosedlar togs ur cirkulation under 2020 (varav 220 000 under andra halvåret). Det är en minskning med 17,7 procent jämfört med 2019. De oftast förfalskade sedlarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa ungefär två tredjedelar av alla förfalskningar. 94,5 procent av förfalskningarna upptäcktes i euroländer, 2,8 procent i EU-länder utanför euroområdet och 2,7 procent i andra delar av världen.

Sannolikheten att få en förfalskning är mycket liten. Antalet förfalskade sedlar är fortsatt mycket lågt jämfört med de över 25 miljarder eurosedlarna i omlopp. Under 2020 upptäcktes 17 förfalskningar per en miljon äkta sedlar i omlopp, vilket är en historiskt låg nivå (se diagrammet nedan).

Dåligt utförda förfalskningar tas ständigt ur cirkulation. De är lätta att känna igen eftersom säkerhetsdetaljer antingen saknas helt eller är mycket bristfälligt imiterade. Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten till vaksamhet när de tar emot kontanter. Du kan känna igen äkta sedlar med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs närmare på ECB:s webbplats och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Eurosystemet hjälper även personer som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis kan identifiera och skilja ut förfalskningar från äkta sedlar.

Att använda förfalskningar som betalningsmedel är brottsligt och kan leda till åtal.  Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera att eurosedlar är tillförlitliga och att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Antal årligen upptäckta förfalskningar per en miljon äkta sedlar i omlopp

Halvårssiffrorna visas nedan:

Period

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

2020/1

2020/2

Antal förfalskningar

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Uppdelning per valör 2020:

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

2,3 %

16,0 %

36,3 %

30,9 %

10,3 %

3,0 %

1,2 %

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media