Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Europangatähtede võltsingute arv oli 2020. aastal rekordiliselt väike

22. jaanuar 2021

  • 2020. aastal kõrvaldati ringlusest 460 000 võltsitud europangatähte, mis on ringluses olevate pangatähtedega võrreldes rekordiliselt väike arv.
  • Ligikaudu kaks kolmandikku võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2020. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 460 000 võltsitud europangatähte (sh 220 000 võltsingut teisel poolaastal), mis on 17,7% vähem kui 2019. aastal. Endiselt kõige enam võltsiti 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid umbes kaks kolmandikku kõigist võltsitud pangatähtedest. 94,5% võltsingutest avastati euroala riikides, 2,8% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 2,7% muudes maailma piirkondades.

Võrreldes ringluses olevate europangatähtede arvuga (rohkem kui 25 miljardit) on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada enda valdusse võltsitud pangatäht. 2020. aastal tuvastati iga ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta 17 võltsingut, mis on rekordiliselt väike arv (vt joonis).

Jätkuvalt eemaldatakse ringlusest halva kvaliteediga võltsinguid. Selliseid võltsinguid on lihtne tuvastada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on need väga kehva kvaliteediga imitatsioonid. Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse sellekohases EKP veebilehe rubriigis ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Võltsingute kasutamist maksevahendina käsitatakse kuriteona, millele võib järgneda süüdistuse esitamine. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

1 miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Poolaastaandmed:

Ajavahemik

2017/II

2018/I

2018/II

2019/I

2019/II

2020/I

2020/II

Võltsingute arv

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Jaotus nimiväärtuse järgi 2020. aastal:

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

2,3%

16,0%

36,3%

30,9%

10,3%

3,0%

1,2%

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid