Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w 2020 była rekordowo niska

22 stycznia 2021

  • W 2020 wycofano z obiegu 460 tys. fałszywych banknotów euro – rekordowo mało w relacji do łącznej liczby banknotów w obiegu.
  • Około dwóch trzecich falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.
  • Autentyczność każdego banknotu można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.

W 2020 wycofano z obiegu 460 tys. fałszywych banknotów euro (z tego 220 tys. w drugim półroczu). To o 17,7% mniej niż w 2019. Nadal najczęściej fałszowano banknoty 20 i 50 euro: na oba te nominały łącznie przypadło około dwóch trzecich wszystkich falsyfikatów. Łącznie 94,5% fałszywych banknotów wykryto w krajach strefy euro, 2,8% – w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 2,7% – w innych regionach świata.

Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest minimalne. Na tle ponad 250 mld banknotów euro w obiegu liczba falsyfikatów nadal jest bardzo mała. W 2020 na każdy milion autentycznych banknotów przypadło 17 fałszywych – to rekordowo niski wynik (zob. wykres).

Regularnie przechwytuje się falsyfikaty o niskiej jakości. Łatwo je wykryć, bo albo w ogóle nie mają zabezpieczeń, albo są one nieudolnie podrobione. Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, żeby uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można łatwo zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego na stronie internetowej EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. Eurosystem pomaga też podmiotom mającym zawodowo do czynienia z gotówką dbać o to, żeby urządzenia do obsługi i sortowania banknotów były zdolne skutecznie rozpoznawać i wychwytywać falsyfikaty.

Płacenie fałszywymi pieniędzmi jest przestępstwem, za które grozi odpowiedzialność karna. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest autentyczny. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją, krajowym bankiem centralnym albo swoim bankiem detalicznym lub komercyjnym, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem ma obowiązek strzec pewności i wiarygodności banknotów euro oraz stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

Roczna liczba wykrytych falsyfikatów w przeliczeniu na milion autentycznych banknotów w obiegu

Dane półroczne:

Okres

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

2020/1

2020/2

Liczba falsyfikatów

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Odsetek poszczególnych nominałów

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

2,3%

16,0%

36,3%

30,9%

10,3%

3,0%

1,2%

Kontakt z mediami: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami