Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2020. gadā bija vēsturiski zemā līmenī

2021. gada 22. janvārī

  • 2020. gadā no apgrozības tika izņemti 460 000 viltotu euro banknošu – tas bija vēsturiski neliels apjoms salīdzinājumā ar apgrozībā esošo banknošu skaitu.
  • Apmēram divas trešdaļas no šā apjoma veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2020. gadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 460 000 viltotu euro banknošu (2. pusgadā – 220 000) – par 17.7% mazāk salīdzinājumā ar 2019. gadu. Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja aptuveni divas trešdaļas no visiem viltojumiem. 94.5% viltojumu atklāti euro zonas valstīs, bet 2.8% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 2.7% – citos pasaules reģionos.

Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar vairāk nekā 25 mljrd. euro banknošu apgrozībā. 2020. gadā uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu tika atklāti 17 viltojumi – tas ir vēsturiski zems rādītājs (sk. tālāk tabulu).

No apgrozības regulāri tiek izņemti zemas kvalitātes viltojumi. Šos viltojumus var viegli konstatēt, jo tiem nav pretviltošanas elementu vai izmantoti slikti pretviltošanas elementu atdarinājumi. Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts attiecīgajā ECB interneta vietnes sadaļā un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Eurosistēma arī palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu

Pusgada dati

Periods

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

1/2020

2/2020

Viltojumu skaits

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Dalījums pēc nominālvērtības (2020)

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

2.3%

16.0%

36.3%

30.9%

10.3%

3.0%

1.2%

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem