Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Padělání eurobankovek v roce 2020 na historicky nízké úrovni

22. ledna 2021

  • V roce 2020 bylo staženo z oběhu 460 000 padělaných eurobankovek –⁠ v poměru k bankovkám v oběhu se jedná o historicky nízkou hodnotu
  • Zhruba dvě třetiny z celkové počtu padělků byly bankovky 20 € a 50 €
  • Eurobankovky nadále zůstávají bezpečným a důvěryhodným platebním prostředkem
  • Všechny eurobankovky lze zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním

V roce 2020 bylo staženo z oběhu zhruba 460 000 padělaných eurobankovek (220 000 ve druhém pololetí), což představuje v porovnání s rokem 2019 pokles o 17,7 %. I nadále byly nejčastěji padělány bankovky 20 € a 50 €, které společně představovaly přibližně dvě třetiny všech padělaných eurobankovek. 94,5 % padělků bylo odhaleno v zemích eurozóny. Dále 2,8 % bylo odhaleno ve členských zemích EU mimo eurozónu a 2,7 % v dalších částech světa.

Pravděpodobnost, že se uživateli dostane do rukou padělaná bankovka, je velmi malá, neboť v porovnání s více než 25 mld. eurobankovek v oběhu zůstává počet padělků velmi nízký. Počet zachycených padělků v roce 2020 dosáhl 17 padělků v poměru k 1 milionu pravých bankovek v oběhu a byl historicky na nízké úrovni (viz graf níže).

Z oběhu jsou nepřetržitě stahovány reprodukce nízké kvality. Všechny lze snadno rozpoznat, neboť nemají žádné ochranné prvky nebo se jedná jen o jejich velmi špatné napodobeniny. Již od vydání první série eurobankovek Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 19 národních centrálních bank zemí eurozóny, veřejnosti doporučuje, aby se měla při přijímání bankovek na pozoru. Pravost bankovek lze zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tento způsob kontroly je popsán ve zvláštní části internetových stránek ECB a na stránkách národních centrálních bank. Eurosystém také pomáhá subjektům zpracovávajícím hotovost zajistit, aby stroje na zpracování bankovek byly schopné padělky spolehlivě určit a padělané bankovky stáhnout z oběhu.

Použití padělků pro platby je trestným činem, který může vést k trestnímu stíhání.  Pokud obdržíte podezřelou bankovku, porovnejte ji s jinou, o níž víte, že je zaručeně pravá. Pokud se podezření potvrdí, obraťte se prosím na policii, případně v závislosti na praxi v dané zemi na příslušnou národní centrální banku či na vaši vlastní maloobchodní či obchodní banku. Eurosystém podporuje orgány činné v trestním řízení v boji proti padělání peněz.

Eurosystém má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a nadále zdokonalovat technologie na výrobu bankovek. Bankovky druhé série – série Europa – jsou ještě bezpečnější a pomáhají tak zachovávat důvěru veřejnosti v euro.

Počet ročně zachycených padělků v poměru k 1 milionu pravých bankovek v oběhu

Údaje za pololetí:

Období

2. pol. 2017

1. pol. 2018

2. pol. 2018

1. pol. 2019

2. pol. 2019

1. pol. 2020

2. pol. 2020

Počet padělků

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

240 000

220 000

Rozdělení podle nominální hodnoty v roce 2020:

Nominální hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentní podíl z celkového objemu

2,3 %

16,0 %

36,3  %

30,9 %

10,3 %

3,0 %

1,2 %

Na dotazy médií odpoví Esther Tejedorová, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média