Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Gradvis förändring observerad i betalningsbeteende i euroområdet

2 december 2020

  • Kontanter är det mest populära instrumentet vid betalningar i detaljhandeln men trenden är nedgående
  • Alltfler kontaktlösa kortbetalningar
  • Enkätresultat visar att coronapandemin har lett till ökad användning av kontantlösa betalningsmetoder

Konsumenterna i euroområdet går gradvis över till kortanvändning vid betalningar i detaljhandeln. Kontanter var dock fortfarande det vanligaste instrumentet i slutet av 2019 enligt uppgifter publicerade idag av Europeiska centralbanken (ECB).

Förra året använde vuxna konsumenter i euroområdet kontanter vid 73 procent av sina inköp och betalningar i detaljhandeln (48 procent sett till värde). I en tidigare ECB-studie genomförd 2016, var siffran på dessa transaktioner 79 procent (54 procent sett till värde).

Användningen av kort för betalningar i detaljhandeln ökade med 5 procentenheter under samma 3-årsperiod, från 19 procent till 24 procent (41 procent i sett till värde). Nästan fyra av tio korttransaktioner gjordes 2019 med användning av kontaktlös teknologi.

I internethandeln betalade vuxna konsumenter i euroområdet främst med kort (49 procent av alla transaktioner) och en av fyra internettransaktioner gjordes med användning av e-betalningslösningar. Fyra av tio räkningar betalades via autogiro och två av tio via girering.

I syfte att förstå hur den pågående pandemin kan påverka konsumenternas betalningsbeteende kompletterade ECB sin undersökning från 2019 med en ad hoc-enkät i juli 2020. Fyra av tio svarande sa att de hade använt kontanter i mindre utsträckning sedan pandemin började. Medan de flesta av dem som föll i denna kategori trodde att de skulle fortsätta att göra så även efter pandemin är det fortfarande oklart hur betalningsbeteendet på längre sikt kommer att påverkas.

”Konsumenternas rätt att välja betalningsmetod är en rättighet som är mycket viktig för oss. Därför strävar vi efter att kontanter accepteras och är tillgängliga i hela euroområdet samtidigt som vi främjar innovation av digitala betalningar och en möjlig utgivning av en digital euro” säger direktionsledamoten Fabio Panetta.

De idag publicerade uppgifterna kommer att hjälpa ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet att bättre förstå vad konsumenterna vill ha och trender på marknaden men även att implementera Eurosystemets strategier för detaljistbetalningar och för kontanter. Detta innebär att främja konkurrenskraftiga, innovativa och motståndskraftiga betalningslösningar för hela den europeiska marknaden och samtidigt stå fast vid åtagandet att kontanter ska vara tillgängliga och accepterade som betalningsmedel i hela euroområdet.

Frågor från media, kontakta Esther Tejedor, tfn.: +49 69 1344 95596.

Bilagor

Kontantstrategi 2030
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media