Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Vērojamas pakāpeniskas euro zonas maksāšanas paradumu pārmaiņas

2020. gada 2. decembrī

  • Skaidrā nauda ir vispopulārākais maksāšanas līdzeklis personīgi veiktajiem neliela apjoma maksājumiem, taču tās izmantošanas apjoms pakāpeniski sarūk.
  • Arvien vairāk tiek veikti bezkontakta karšu maksājumi.
  • Apsekojums liecina, ka koronavīrusa pandēmija paātrinājusi bezskaidrās naudas maksāšanas metožu izplatību.

Dati, ko šodien publicējusi Eiropas Centrālā banka (ECB), rāda, ka euro zonas patērētāji pakāpeniski pāriet uz karšu izmantošanu personīgi veiktajiem maza apjoma maksājumiem, lai gan skaidrā nauda 2019. gada beigās joprojām bija visbiežāk izmantotais maksāšanas līdzeklis.

Pagājušajā gadā euro zonas pieaugušie patērētāji 73% no maza apjoma maksājumiem tirdzniecības vietās un starp personām izmantoja skaidro naudu (48% vērtības izteiksmē). Iepriekšējā ECB pētījumā, kas veikts 2016. gadā, šis rādītājs bija 79% no šāda veida maksājumiem (54% vērtības izteiksmē).

Karšu izmantošana personīgi veiktajiem maza apjoma maksājumiem šajos pašos trijos gados pieauga par 5 procentu punktiem (no 19% līdz 24%; 41% vērtības izteiksmē). Gandrīz četri no desmit karšu maksājumiem 2019. gadā tika veikti, izmantojot bezkontakta tehnoloģiju.

Par pirkumiem internetā euro zonas pieaugušie patērētāji galvenokārt norēķinājās ar karti (49% darījumu) un viens no četriem tiešsaistes maksājumiem tika veikts, izmantojot e-maksājumu risinājumus. Četri no desmit rēķinu maksājumiem tika veikti, izmantojot tiešo debetu, un divi no desmit darījumiem – izmantojot kredīta pārvedumu.

Lai saprastu pandēmijas potenciālo ietekmi uz patērētāju maksāšanas paradumiem, ECB papildus 2019. gada pētījumam 2020. gada jūlijā veica ad hoc apsekojumu. Četri no desmit respondentiem apgalvoja, ka kopš pandēmijas sākuma viņi retāk izmantojuši skaidro naudu. Lai gan lielākā daļa respondentu, kas ietilpa šajā kategorijā, paredzēja turpināt šādi rīkoties arī pēc pandēmijas, joprojām nav skaidra ilgtermiņa ietekme uz maksāšanas paradumiem.

"Mums ir ārkārtīgi svarīgi, ka patērētāji var brīvi izvēlēties maksāšanas metodi. Tāpēc mūsu mērķis ir nodrošināt, lai skaidrajai naudai būtu viegli piekļūt un to plaši pieņemtu visā euro zonā, vienlaikus veicinot digitālo maksājumu inovācijas, t.sk. mūsu darbu pie iespējamās digitālā euro emisijas," teica Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta).

Šodien publicētie dati palīdzēs ECB un euro zonas nacionālajām centrālajām bankām labāk izprast patērētāju pieprasījumu un tirgus tendences, kā arī īstenot Eurosistēmas neliela apjoma maksājumu un skaidrās naudas stratēģijas. Tās ietver konkurētspējīgu, inovatīvu un noturīgu visas Eiropas tirgus risinājumu veicināšanu, kā arī mērķi nodrošināt skaidrās naudas kā maksāšanas līdzekļa pieejamību un atzīšanu visā euro zonā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

Piezīme.

2030. gada skaidrās naudas stratēģija
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem