Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Σταδιακή μεταβολή της συμπεριφοράς πληρωμών στη ζώνη του ευρώ

2 Δεκεμβρίου 2020

  • Τα μετρητά είναι το πιο δημοφιλές μέσο για πληρωμές μικρής αξίας με φυσική παρουσία του πληρωτή, η χρήση τους όμως μειώνεται σταδιακά.
  • Οι πληρωμές με κάρτα γίνονται ολοένα περισσότερο ανέπαφα.
  • Σύμφωνα με έρευνα η πανδημία του κορωνοϊού επιτάχυνε τη χρήση μη εγχρήματων μεθόδων πληρωμής.

Οι καταναλωτές της ζώνης του ευρώ στρέφονται σταδιακά προς τις κάρτες για πληρωμές μικρής αξίας με φυσική παρουσία του πληρωτή, αν και τα μετρητά εξακολούθησαν να είναι το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής στο τέλος του 2019, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Πέρυσι, οι ενήλικες καταναλωτές στη ζώνη του ευρώ χρησιμοποίησαν μετρητά για το 73% των συναλλαγών μικρής αξίας σε σημεία πώλησης και πρόσωπο με πρόσωπο (48% σε όρους αξίας). Σε προηγούμενη έρευνα της ΕΚΤ, η οποία διενεργήθηκε το 2016, το αντίστοιχο ποσοστό των συναλλαγών αυτών ήταν 79% (54% σε όρους αξίας).

Η χρήση καρτών για τη διενέργεια πληρωμών μικρής αξίας με φυσική παρουσία του πληρωτή αυξήθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες κατά την ίδια τριετία, από 19% σε 24% (41% σε όρους αξίας). Το 2019, σχεδόν 4 στις 10 συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ανέπαφης τεχνολογίας.

Για τις ηλεκτρονικές τους αγορές, οι ενήλικες καταναλωτές στη ζώνη του ευρώ πλήρωσαν κυρίως με κάρτα (49% των συναλλαγών) και 1 στις 4 ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λύσεων ηλεκτρονικής πληρωμής. 4 στις 10 πληρωμές λογαριασμών έγιναν μέσω άμεσης χρέωσης και 2 στις 10 μέσω μεταφοράς πιστώσεων.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι δυνητικές επιδράσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας στη συμπεριφορά των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, τον Ιούλιο του 2020 η ΕΚΤ διενέργησε – συμπληρωματικά προς την έρευνα του 2019 – μια ειδική έρευνα. 4 στους 10 συμμετέχοντες σε αυτήν απάντησαν ότι από την έναρξη της πανδημίας χρησιμοποίησαν μετρητά με πολύ μικρότερη συχνότητα. Ενώ η πλειονότητα όσων εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο και μετά την πανδημία, οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις στη συμπεριφορά πληρωμών είναι ακόμα αβέβαιες.

«Η ελευθερία των καταναλωτών να επιλέγουν τη μέθοδο πληρωμής τους είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Επομένως, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα μετρητά είναι αποδεκτά και προσβάσιμα σε όλη τη ζώνη του ευρώ και ταυτόχρονα να προωθήσουμε την καινοτομία στις ψηφιακές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου του έργου μας σχετικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ», δήλωσε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα θα βοηθήσουν την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ να κατανοήσουν καλύτερα το επίπεδο της ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς, καθώς και να υλοποιήσουν τις στρατηγικές του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας και τα μετρητά. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων την προώθηση ανταγωνιστικών, καινοτόμων και ανθεκτικών πανευρωπαϊκών λύσεων της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση τα μετρητά να συνεχίσουν να είναι προσβάσιμα και αποδεκτά ως μέσο πληρωμής σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Esther Tejedor, τηλ.: +49 69 1344 95596.

Σημειώσεις

Στρατηγική για τα μετρητά 2030
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου