European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 23 октомври 2019 г.

ЕЦБ прие становище относно назначаването на нов член на Изпълнителния съвет

  • Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Фабио Панета

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) днес прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз за назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат, Фабио Панета, който е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера, в съответствие с изискванията на член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Понастоящем г-н Панета изпълнява длъжността старши заместник-управител на Banca d’Italia.

След приемането на становището на Управителния съвет и на становище на Европейския парламент новият член на Изпълнителния съвет ще бъде назначен от Европейския съвет. Становището на Управителния съвет, чието публикуване в Официален вестник на Европейския съюз предстои, ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

След като бъде назначен, г-н Панета ще замени на тази длъжност Беноа Кьоре, чийто осемгодишен мандат като член на Изпълнителния съвет приключва на 31 декември 2019 г.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих на телефон: +49 69 1344 8320.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите