Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 23 oktober 2019

ECB antar ett yttrande om utnämning av en ny ledamot till ECB:s direktion

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten Fabio Panetta

ECB-rådet antog idag ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämningen av en ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Fabio Panetta, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fabio Panetta är i dag förste vice ordförande för Banca d’Italia.

Efter ECB–rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer den nya direktionsledamoten att utnämnas av Europeiska rådet. ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att finnas på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Efter utnämningen kommer Fabio Panetta att efterträda Benoît Cœuré, vars 8-åriga mandat som ledamot av direktionen avslutas den 31 december 2019.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media