SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE
  • 23. oktober 2019

ECB vedtager udtalelse om udnævnelse af nyt direktionsmedlem

  • Styrelsesrådet har ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Fabio Panetta

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag vedtaget en udtalelse om en henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et medlem af ECB's direktion.

Styrelsesrådet havde ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Fabio Panetta, der som krævet i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen. Fabio Panetta er i øjeblikket første vicedirektør i Banca d'Italia.

Efter Styrelsesrådets udtalelse og en udtalelse fra Europa-Parlamentet vil det nye direktionsmedlem blive udnævnt af Det Europæiske Råd. Styrelsesrådets udtalelse, som om kort tid offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, bliver tilgængelig på alle EU's officielle sprog på ECB's websted.

Efter udnævnelsen efterfølger Fabio Panetta Benoît Cœuré, hvis otteårige embedsperiode som medlem af ECB's direktion ophører den 31. december 2019.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Peter Ehrlich, tlf.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt