Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2019. gada 23. oktobrī

ECB pieņem atzinumu par jauna Valdes locekļa iecelšanu amatā

  • Padome neiebilst pret piedāvāto kandidātu Fabio Panetu (Fabio Panetta).

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien pieņēma atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu saistībā ar ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

ECB Padomei nebija iebildumu pret piedāvāto kandidātu Fabio Panetu, kas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta prasībām ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālo pieredzi monetāros vai banku jautājumos. F. Paneta šobrīd ir Banca d’Italia prezidenta pirmais vietnieks.

Jauno Valdes locekli pēc ECB Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas iecels Eiropadome. ECB Padomes atzinums, kas drīz tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās būs pieejams ECB interneta vietnē.

Pēc iecelšanas amatā F. Paneta nomainīs Benuā Kerē (Benoît Cœuré), kura astoņu gadu termiņš Valdes locekļa amatā beigsies 2019. gada 31. decembrī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Pētera Erliha (Peter Ehrlich; tālr. +49 69 1344 8320).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem