European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 23 października 2019

EBC wydaje opinię w sprawie mianowania nowego członka Zarządu

  • Rada Prezesów nie wyraża sprzeciwu wobec kandydatury Fabia Panetty.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uchwaliła dzisiaj opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonego kandydata, którym jest Fabio Panetta – osoba o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Fabio Panetta zajmuje obecnie stanowisko pierwszego wiceprezesa banku centralnego Włoch (Banca d’Italia).

Nowy członek Zarządu zostanie mianowany przez Radę Europejską po konsultacji z Radą Prezesów i Parlamentem Europejskim. Opinia Rady Prezesów, która wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ukaże się na stronie internetowej EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Po mianowaniu Panetta zajmie w Zarządzie miejsce Benoît Cœurégo, którego ośmioletnia kadencja upływa 31 grudnia 2019.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami