European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 23. října 2019

ECB přijala stanovisko ke jmenování nového člena Výkonné rady

  • Rada guvernérů nemá k navrženému kandidátovi Fabiu Panettovi námitky.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů neměla námitky k navrženému kandidátovi Fabiu Panettovi, jenž je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Fabio Panetta v současné době zastává funkci prvního viceguvernéra Banca d’Italia.

Na základě stanoviska Rady guvernérů a stanoviska Evropského parlamentu bude nový člen Výkonné rady jmenován Evropskou radou. Stanovisko Rady guvernérů, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, bude k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

Fabio Panetta se jmenováním do funkce stane nástupcem Benoîta Cœurého, jehož osmileté funkční období jako člena Výkonné rady skončí 31. prosince 2019.

Na dotazy médií odpoví Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média