Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 23 oktober 2019

ECB neemt advies aan over de benoeming van een nieuw directielid

  • Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Fabio Panetta

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een advies aangenomen over een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor de benoeming van een directielid van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Fabio Panetta, een persoon met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals voorgeschreven in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De heer Panetta is momenteel eerste vicepresident van de Banca d’Italia.

Na het advies van de Raad van Bestuur en een advies van het Europees Parlement zal het nieuwe directielid door de Europese Raad worden benoemd. Het advies van de Raad van Bestuur verschijnt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt in alle officiële talen van de EU op de website van de ECB gepubliceerd.

De heer Panetta volgt in zijn nieuwe functie Benoît Cœuré op, wiens achtjarige ambtstermijn als directielid op 31 december 2019 afloopt.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media