Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Броят на фалшивите евробанкноти остава нисък през втората половина на 2017 г.

26 януари 2018 г.
  • 363 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2017 г.
  • Около 85% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2017 г. от обращение са изтеглени 363 000 фалшиви евробанкноти. Това представлява увеличение от 9,7% спрямо първата половина на 2017 г. и е с 2,8% повече, отколкото през втората половина на 2016 г. Вероятността да бъде получена фалшива евробанкнота е много малка. Броят на фалшивите евробанкноти остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който нараства равномерно от въвеждането им насам с темп, изпреварващ растежа на БВП. През 2017 г. например броят и стойността на евробанкнотите в обращение нараснаха съответно с около 5,9% и 4,0%. Понастоящем в обращение се намират над 21 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,1 трилиона евро.

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Брой фалшиви банкноти

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Разбивка по купюри:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Разбивка в проценти

1,0%

1,8%

35,2%

52,5%

6,5%

0,8%

2,2%

През втората половина на 2017 г.:

  • банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. Заедно те съставляват около 85% от тях;
  • повечето от фалшивите банкноти (97,8%) са открити в държави от еврозоната. Около 1,7% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 0,5% – в други части на света.

Проверявайте банкнотите!

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверите Вашите банкноти чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в раздела „Евро“ на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти, както и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

Евросистемата планира да въведе през първата половина на 2019 г. едновременно новите банкноти от 100 € и 200 € – последните две купюри от серия „Европа“. Евросистемата ще проведе кампания, в която да информира обществеността и боравещите с пари в брой на професионална основа за въвеждането на тези нови банкноти, които ще включват някои нови защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новите банкноти.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите