Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

2017 m. antrąjį pusmetį padirbtų eurų banknotų skaičius tebebuvo nedidelis

2018 m. sausio 26 d.
  • 2017 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta 363 000 padirbtų eurų banknotų.
  • Apie 85 % visų padirbtų banknotų sudaro 20 ir 50 eurų nominalų banknotai.
  • Bet kurį eurų banknotą galima patikrinti taikant metodą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“.
  • Eurų banknotai ir toliau yra patikima ir saugi mokėjimo priemonė.

2017 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta 363 000 padirbtų eurų banknotų. Tai yra 9,7 % daugiau negu 2017 m. pirmąjį pusmetį ir 2,8 % daugiau negu 2016 m. antrąjį pusmetį. Taigi tikimybė gauti padirbtą banknotą yra labai maža. Palyginti su apyvartoje cirkuliuojančių tikrų eurų banknotų skaičiumi – o jis nuo eurų banknotų įvedimo pradžios stabiliai didėja tempu, didesniu negu BVP augimo tempas, – padirbtų banknotų skaičius vis dar yra labai nedidelis. Pavyzdžiui, 2017 m. eurų banknotų apyvartoje skaičius padidėjo apie 5,9 %, o vertė – apie 4,0 %. Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja gerokai daugiau kaip 21 milijardas eurų banknotų, jų bendra vertė – daugiau kaip 1,1 trilijono eurų.

Lentelėje parodyti pusmečių duomenys:

Laikotarpis

2014 / 2

2015 / 1

2015 / 2

2016 / 1

2016 / 2

2017 / 1

2017 / 2

Padirbtų banknotų skaičius

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Pasiskirstymas pagal nominalą:

Nominalas

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentai

1,0 %

1,8 %

35,2 %

52,5 %

6,5 %

0,8 %

2,2 %

2017 m. antrąjį pusmetį:

  • ir toliau dažniausiai buvo padirbinėjami 20 ir 50 eurų banknotai. Šių dviejų nominalų banknotai kartu sudarė apie 85 % visų aptiktų padirbtų banknotų;
  • didžioji dalis (97,8 %) padirbtų banknotų aptikta euro zonos šalyse. Apie1,7 % padirbtų banknotų aptikta euro zonai nepriklausančiose ES valstybėse narėse ir 0.5 % – kitose pasaulio šalyse.

Patikrinkite savo banknotus!

Nuo pat pirmosios eurų banknotų serijos išleidimo Eurosistema, t. y. ECB ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų, skatina gyventojus būti budrius ir tikrinti gaunamus banknotus. Banknotus galima patikrinti taikant paprastą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ metodą, aprašytą ECB interneto svetainės eurui skirtuose puslapiuose ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse. Jeigu gavote įtartiną banknotą, palyginkite jį su kitu banknotu, kurio tikrumu neabejojate. Jeigu jūsų įtarimai tik sustiprėja, praneškite policijai arba kreipkitės į savo šalies nacionalinį centrinį banką arba savo banką, jeigu jūsų valstybėje nustatyta tokia tvarka. Eurosistema palaiko teisėsaugos institucijas kovoje su valiutos padirbinėjimu.

Eurosistema įvairiais būdais skelbia informaciją, kad padėtų žmonėms išmokti atskirti padirbtus banknotus nuo tikrų, o grynųjų pinigų tvarkymo specialistams – užtikrinti, kad banknotų tvarkymo ir apdorojimo įrenginiai patikimai atpažintų padirbtus banknotus ir nebegrąžintų jų į apyvartą.

Eurosistemos pareiga – užtikrinti eurų banknotų patikimumą ir nuolat tobulinti banknotų gamybos technologiją. Antrosios serijos – serijos „Europa“ – banknotai yra dar geriau apsaugoti ir tai padeda išlaikyti visuomenės pasitikėjimą euru.

2019 m. pirmąjį pusmetį Eurosistema numato vienu metu išleisti į apyvartą naujus 100 ir 200 eurų banknotus – du paskutinius serijos „Europa“ nominalus. Eurosistema vykdys kampaniją, kuria bus siekiama supažindinti visuomenę ir profesionalius grynųjų pinigų tvarkytojus su naujaisiais banknotais ir jų apsaugos priemonėmis. Kad banknotų tvarkymo ir autentiškumo tikrinimo įrenginiai būtų pritaikyti šiems banknotams, Eurosistema ir toliau teiks pagalbą banknotų įrangos gamintojams ir kitiems tiekėjams.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Eszter Miltényi-Torstensson telefonu +49 69 1344 8034.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai