Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falzifikátov eurových bankoviek v druhom polroku 2017 zostáva nízky

26. januára 2018
  • V druhej polovici roka 2017 bolo z obehu stiahnutých 363 000 falošných eurových bankoviek.
  • Približne 85 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky sú naďalej dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

V druhom polroku 2017 bolo z obehu stiahnutých približne 363 000 falošných eurových bankoviek, čo predstavuje nárast o 9,7 % oproti prvému polroku 2017 a o 2,8 % oproti druhému polroku 2016. Pravdepodobnosť natrafenia na falošnú bankovku je veľmi nízka. V porovnaní s počtom pravých bankoviek v obehu, ktorý od ich zavedenia neustále rastie, a to rýchlejšie než HDP, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V roku 2017 napríklad počet eurových bankoviek v obehu vzrástol o približne 5,9 % a ich hodnota o 4,0 %. V obehu je dnes viac než 21 miliárd eurových bankoviek v celkovej hodnote viac ako 1,1 bilióna €.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad vývoja v jednotlivých polrokoch:

Obdobie

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Počet falzifikátov

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

1,0 %

1,8 %

35,2 %

52,5 %

6,5 %

0,8 %

2,2 %

V priebehu druhého polroka 2017:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali približne 85 % celkového počtu falzifikátov,
  • bola väčšina falzifikátov (97,8 %) odhalená v krajinách eurozóny. Približne 1,7 % falzifikátov bolo odhalených v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a 0,5 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Venujte bankovkám pozornosť!

Už od vydania prvej série eurových bankoviek Eurosystém, t. j. ECB a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii „The €uro“ na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a zároveň pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie bankoviek schopné falzifikáty spoľahlivo identifikovať a sťahovať ich z obehu.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – je ešte bezpečnejšia a pomáha udržať dôveru verejnosti v menu.

V prvom polroku 2019 má Eurosystém v úmysle súčasne vydať nové bankovky nominálnej hodnoty 100 € a 200 € ako posledné zo série Európa. Eurosystém zorganizuje pre verejnosť a profesionálnych spracovateľov peňazí kampaň, v rámci ktorej ich bude informovať o zavedení týchto nových bankoviek obsahujúcich nové ochranné prvky. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri adaptácii ich zariadení na nové bankovky.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá