Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2017. gada 2. pusgadā joprojām bija neliels

2018. gada 26. janvārī
  • 2017. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti 363 000 viltotu euro banknošu.
  • Apmēram 85% viltojumu veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

2017. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 363 000 viltotu euro banknošu – par 9.7% vairāk nekā 2017. gada 1. pusgadā un par 2.8% vairāk nekā 2016. gada 2. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti ir ļoti maza. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas nemitīgi pieaudzis straujākā tempā nekā IKP. Piemēram, 2017. gadā apgrozībā esošo euro banknošu skaits un vērtība pieauga attiecīgi par aptuveni 5.9% un 4.0%. Pašlaik apgrozībā ir krietni vairāk nekā 21 mljrd. euro banknošu, kuru kopējā vērtība pārsniedz 1.1 trlj. euro.

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

2/2014

1/2015

2/2015

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

Viltojumu skaits

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Dalījums pēc nominālvērtības

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

1.0%

1.8%

35.2%

52.5%

6.5%

0.8%

2.2%

2017. gada 2. pusgadā

  • joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja apmēram 85% no visiem viltojumiem;
  • vairums (97.8%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Aptuveni 1.7% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.5% – citos pasaules reģionos.

Pārbaudiet savas euro banknotes!

Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., ECB un 19 euro zonas valstu nacionālās centrālās bankas, vienmēr mudinājušas iedzīvotājus būt modriem, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par euro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu banku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

2019. gada 1. pusgadā Eurosistēma plāno vienlaikus emitēt jauno 100 euro un 200 euro banknoti – Eiropas sērijas pēdējo divu nominālvērtību banknotes. Eurosistēma rīkos informācijas kampaņu sabiedrībai un profesionālajiem skaidrās naudas apstrādātājiem par šo jauno banknošu, kurās būs izmantoti daži jauni pretviltošanas elementi, ieviešanu. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems Eurosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajām banknotēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 69 1344 8034).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem