Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Število ponarejenih eurobankovcev je tudi v drugi polovici leta 2017 majhno

26. januar 2018
  • V drugi polovici leta 2017 je bilo iz obtoka umaknjenih 363.000 ponarejenih eurobankovcev.
  • Pri približno 85% ponaredkov je šlo za bankovce za 20 € in 50 €.
  • Vse eurobankovce je mogoče preveriti z metodo »otip-pogled-nagib«.
  • Eurobankovci ostajajo zanesljivo in varno plačilno sredstvo.

V drugi polovici leta 2017 je bilo iz obtoka umaknjenih okrog 363.000 ponarejenih eurobankovcev, kar je 9,7% več kot v prvi polovici leta 2017 in pomeni 2,8-odstotno povečanje glede na drugo polovico leta 2016. A verjetnost, da bi prejeli ponarejen bankovec, je vseeno zelo majhna. V primerjavi s številom pristnih bankovcev v obtoku, ki vse od uvedbe narašča vztrajno in hitreje od rasti BDP, je število ponaredkov namreč še vedno zelo majhno. Število eurobankovcev v obtoku se je na primer v letu 2017 povečalo za okoli 5,9%, njihova skupna vrednost pa za 4,0%. V obtoku je zdaj precej več kot 21 milijard eurskih bankovcev z vrednostjo več kot 1,1 bilijona EUR.

Polletni trend je prikazan v spodnji tabeli:

Obdobje

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Število ponaredkov

507.000

454.000

445.000

331.000

353.000

331.000

363.000

Razčlenitev po apoenih:

Apoen

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Delež v odstotkih

1,0%

1,8%

35,2%

52,5%

6,5%

0,8%

2,2%

V drugi polovici leta 2017:

  • sta bila bankovca za 20 € in 50 € še vedno najpogosteje ponarejana apoena. Skupaj je nanju odpadlo okoli 85% vseh ponaredkov;
  • je bila večina ponaredkov (97,8%) odkrita v državah euroobmočja. Približno 1,7% ponaredkov je bilo odkritih v državah članicah EU zunaj euroobmočja, 0,5% pa v drugih delih sveta.

Preverjajte bankovce!

Eurosistem, ki ga sestavljajo ECB in 19 nacionalnih centralnih bank v euroobmočju, že vse od uvedbe prve serije eurobankovcev poziva ljudi, naj bodo pri prejemanju bankovcev pozorni. Bankovce lahko hitro preverite s preprosto metodo »otip-pogled-nagib«, ki je opisana na spletni strani ECB o euru in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema. Če prejmete sumljiv bankovec, ga takoj primerjajte z drugim, za katerega veste, da je pristen. Če se vaš sum potrdi, vas prosimo, da o tem obvestite policijo ali – kjer nacionalna praksa to dopušča – centralno banko svoje države oziroma svojo poslovno banko. Eurosistem podpira organe kazenskega pregona v boju proti ponarejanju denarja.

Eurosistem na različne načine obvešča ljudi o tem, kako razlikovati pristne bankovce od ponarejenih. Profesionalnim uporabnikom gotovine poleg tega pomaga zagotavljati, da bodo njihove naprave za obdelavo in sortiranje bankovcev zanesljivo prepoznale ponaredke in jih umaknile iz obtoka.

Eurosistem je poleg tega dolžan varovati zanesljivost bankovcev in stalno izboljševati tehnologijo izdelave. Druga serija bankovcev – serija Evropa – je še bolj varna, kar prispeva k ohranjanju zaupanja javnosti v valuto.

Eurosistem za prvo polovico leta 2019 načrtuje istočasno izdajo novih bankovcev za 100 € in 200 €, ki sta tudi zadnja apoena iz serije Evropa. Ob tem bo izvedel kampanjo za obveščanje javnosti in profesionalnih uporabnikov gotovine o teh dveh novih bankovcih, ki imata tudi nekaj novih zaščitnih elementov. Eurosistem bo proizvajalcem in ponudnikom opreme za bankovce še naprej nudil podporo pri prilagajanju naprav in instrumentov za preverjanje pristnosti novih bankovcev.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije