Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Förfalskning av eurosedlar fortsatt låg under andra halvåret 2017

26 januari 2018
  • 363 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2017.
  • Cirka 85 procent av förfalskningarna utgjordes av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlar fortsätter att vara ett pålitligt och säkert betalningsmedel

Cirka 363 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2017. Det är en ökning på 9,7 procent jämfört med första halvåret 2017 och 2,8 procent mer än under andra halvåret 2016. Sannolikheten att få en förfalskning är mycket liten. Antalet förfalskningar är fortfarande mycket lågt jämfört med antalet äkta sedlar i omlopp som ökat kontinuerligt och i snabbare takt än BNP-tillväxten sedan de infördes. Under 2017 ökade t.ex. antalet och värdet på eurosedlar i omlopp med runt 5,9 procent respektive 4,0 procent. I nuläget finns det över 21 miljarder eurosedlar i omlopp, till ett totalt värde av mer än 1 100 miljarder euro.

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Antal förfalskningar

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363 000

Uppdelning per valör

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

1,0 %

1,8 %

35,2 %

52,5 %

6,5 %

0,8 %

2,2 %

Utveckling under andra halvåret 2017

  • De sedlar som oftast förfalskas är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa runt 85 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta förfalskningar (97,8 procent) hittades i euroländer. Omkring 1,7 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet och 0,5 procent i andra delar av världen.

Kontrollera dina sedlar!

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. ECB och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara fortsatt vaksam när de tar emot kontanter. Du kan lätt känna igen äkta sedlar med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, den nationella centralbanken eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar på ett betryggande sätt.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att bibehålla allmänhetens förtroende för valutan.

Under första halvåret 2019 planerar Eurosystemet att utfärda både en ny 100-eurosedel och en ny 200-eurosedel samtidigt. De är de två sista valörerna i Europaserien. Eurosystemet kommer att genomföra en kampanj för att informera allmänheten och de yrkesmässiga kontanthanterarna om de nya sedlarna. Båda sedlarna är försedda med ett antal nya säkerhetsdetaljer. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet med att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media