Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w drugim półroczu 2017 pozostaje niska

26 stycznia 2018
  • W drugiej połowie 2017 wycofano z obiegu 363 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Około 85% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność banknotów euro można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

W drugim półroczu 2017 roku wycofano z obiegu 363 tys. fałszywych banknotów euro – to 9,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2017 i 2,8% więcej niż w drugim półroczu 2016. Prawdopodobieństwo natrafienia na fałszywy banknot jest niewielkie. Falsyfikatów jest nadal bardzo mało w porównaniu z prawdziwymi banknotami w obiegu, których liczba od wprowadzenia euro stale rośnie, i to w szybszym tempie niż PKB. Na przykład w 2017 roku liczba banknotów euro w obiegu wzrosła o ok. 5,9%, a ich wartość – o ok. 4,0%. Obecnie liczba ta znacznie przekracza 21 miliardów sztuk, a łączna wartość tych banknotów wynosi ponad 1,1 bln EUR.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Liczba falsyfikatów

507 000

454 000

445 000

331 000

353 000

331 000

363,000

Odsetek poszczególnych nominałów:

Nominał

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Udział procentowy

1,0%

1,8%

35,2%

52,5%

6,5%

0,8%

2,2%

W drugim półroczu 2017:

  • nadal najczęściej fałszowane były banknoty 20 i 50 euro. Na oba te nominały łącznie przypadło około 85% wszystkich falsyfikatów;
  • większość falsyfikatów (97,8%) wykryto w krajach strefy euro. Około 1,7% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 0,5% – w innych krajach.

Zawsze sprawdzaj banknoty!

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli EBC i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można łatwo sprawdzić za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego na stronie internetowej EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych. W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź – zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju – krajowym bankiem centralnym lub swoim bankiem. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem prowadzi też różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a podmiotom obsługującym obieg gotówki – dbać o to, by ich sprzęt skutecznie rozpoznawał i wychwytywał falsyfikaty.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z drugiej serii, noszącej nazwę „Europa”, są jeszcze lepiej zabezpieczone, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do euro.

Na pierwsze półrocze 2019 Eurosystem planuje jednoczesną emisję nowych 100 i 200 euro – dwóch ostatnich nominałów z serii „Europa”. Ogół społeczeństwa i osoby pracujące z gotówką zostaną poinformowane o tej emisji w specjalnej kampanii informacyjnej, w której przedstawione zostaną także nowe zabezpieczenia tych nominałów. Producenci i dystrybutorzy sprzętu obsługującego banknoty nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu do nich swoich urządzeń.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami