SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Antallet af falske eurosedler fortsat lavt i 2. halvår 2017

26. januar 2018
  • 363.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 2. halvår 2017.
  • Ca. 85 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan kontrolleres med "føl-se-vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

Ca. 363.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 2. halvår 2017, en stigning på 9,7 pct. i forhold til 1. halvår 2017 og 2,8 pct. flere end i 2. halvår 2016. Sandsynligheden for at modtage en falsk euroseddel er meget lille. Antallet af falske eurosedler er fortsat meget lavt sammenlignet med antallet af ægte eurosedler i omløb, som er steget støt – med en højere stigningstakt end BNP-væksten – siden de blev indført. I 2017 steg antallet og værdien af eurosedler i omløb fx med henholdsvis ca. 5,9 pct. og 4,0 pct. Der er nu langt over 21 mia. eurosedler i omløb til en samlet værdi af mere end 1,1 billioner euro.

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

Periode

2014/2

2015/1

2015/2

2016/1

2016/2

2017/1

2017/2

Antal falske sedler

507.000

454.000

445.000

331.000

353.000

331.000

363.000

Fordeling efter pålydende værdi

Pålydende værdi

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Fordeling (i pct.)

1,0

1,8

35,2

52,5

6,5

0,8

2,2

I andet halvår 2017:

  • var 20- og 50-eurosedlerne stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. Tilsammen udgjorde de ca. 85 pct. af alle forfalskninger.
  • Langt størsteparten af de falske sedler (97,8 pct.) blev fundet i eurolandene. Ca. 1,7 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og 0,5 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Kontroller dine eurosedler!

Lige siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. ECB og de 19 nationale centralbanker i euroområdet – tilskyndet folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Kontroller, om dine eurosedler er ægte med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis du modtager en mistænkelig seddel, kan du sammenligne den direkte med en seddel, som du ved er ægte. Hvis din mistanke bekræftes, skal du kontakte politiet eller – alt efter national praksis – din nationale centralbank eller din egen bank. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske sedler samt med at hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre og til løbende at forbedre teknologien på området. Den anden serie eurosedler – Europa-serien – er endnu sikrere og bidrager til at bevare offentlighedens tillid til valutaen.

Det er Eurosystemets hensigt at udstede de to sidste sedler i Europa-serien, de nye 100- og 200-eurosedler, samtidigt i løbet af 1. halvår 2019. Eurosystemet iværksætter i denne forbindelse en kampagne, hvor offentligheden og kontanthåndterende virksomheder bliver informeret om de nye sedler, der begge har en række nye sikkerhedselementer. Fabrikanter og andre leverandører af seddeludstyr vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at omstille deres maskiner og udstyr til ægthedskontrol af de nye eurosedler.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt