Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Броят на фалшивите евробанкноти остава нисък през втората половина на 2016 г.

27 януари 2017 г.
  • 353 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2016 г.
  • Около 80% от фалшивите банкноти са от 20 € и 50 €.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.

През втората половина на 2016 г. от обращение са изтеглени 353 000 фалшиви евробанкноти – малко повече в сравнение с първата половина на 2016 г. и 20,7% по-малко, отколкото през втората половина на 2015 г., съобщи днес Европейската централна банка (ЕЦБ). Броят на фалшификатите остава много нисък в сравнение с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (над 19 милиарда през втората половина на 2016 г.).

Таблицата по-долу представя шестмесечната тенденция:

Период

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Брой фалшиви банкноти 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – ЕЦБ и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Истинските банкноти се разпознават чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан на страниците, посветени на еврото, на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване и изтегляне от обращение на фалшификатите от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – със собствената си банка или с националната централна банка. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от серия „Европа“ ще бъдат още по-добре защитени и това ще допринесе за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

По-долу е представена разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през втората половина на 2016 г.

Купюра

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Разбивка в проценти

0,8% 3,7% 37,8% 42,5% 9,7% 0,6% 4,9%

През този период:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред фалшификатите. В сравнение с отчетените данни за първата половина на 2016 г. делът на фалшивите банкноти от 20 € е намалял, а този на фалшивите банкноти от 50 € се е увеличил. Заедно те съставляват 80,3% от фалшификатите.
  • Огромната част от фалшивите банкноти (93,6%) са открити в държави от еврозоната. Само около 5,4% са открити в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 1% – в други части на света.

На 4 април 2017 г. в обращение ще влезе новата банкнота от 50 € с иновативни защитни елементи. Евросистемата ще продължи да съдейства на производителите на банкнотообработващи машини и други доставчици, за да приспособят те своите машини и устройства за проверка за истинност към новата банкнота. Ако устройствата им все още не могат да приемат тази банкнота, операторите/собствениците трябва да се свържат незабавно със своите доставчици или производители.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите