Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

2016 második felében is kis mérvű az eurobankjegyek hamisítása

2017. január 27.
  • 2016 második felében 353 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a forgalomból.
  • Ezek mintegy 80%-a 20 és 50 eurós címlet.
  • Az eurobankjegyek valódiságáról a „tapintás, szemrevételezés és mozgatás” módszerrel győződhetünk meg.
  • Az eurobankjegy továbbra is megbízható és biztonságos fizetőeszköz.

Az Európai Központi Bank mai nyilatkozata szerint 2016 második felében összesen mintegy 353 000 hamis eurobankjegyet vontak ki a forgalomból, ami kicsivel több, mint az első félévben, de a 2015 második felében bevont mennyiségnél 20,7%-kal kevesebb. A hamisítványok száma változatlanul igen alacsony összehasonlítva a forgalomban lévő egyre több valódi bankjegy számával (2016 második felében több mint 19 milliárd).

A féléves trend az alábbiakban látható:

Időszak

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Hamisítványszám 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Az eurorendszer (az EKB és az euroövezet 19 nemzeti központi bankja) már az első sorozat kibocsátásától kezdve szorgalmazza, hogy a lakosság körültekintően járjon el a bankjegyek átvételekor. A valódi bankjegy az egyszerű „tapintás, szemügyre vétel, mozgatás” módszerrel ismerhető fel, amelyet az EKB-nak az euróval foglalkozó weboldalain és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak honlapjain ismertetnek.

Az eurorendszer többféle tájékoztatással segíti a lakosságot abban, hogy a valódi bankjegyet meg tudja különböztetni a hamistól, valamint a hivatásos pénzkezelőket, hogy bankjegyvizsgáló és -feldolgozó gépeik megbízhatóan kiszűrjék és a forgalomból kivonják a hamisítványokat.

Amennyiben gyanús bankjegy kerül a kezünkbe, hasonlítsuk össze közvetlenül egy biztosan valódi bankjeggyel. Megalapozott gyanú esetén értesítsük a rendőrséget vagy – az adott ország gyakorlatának megfelelően – az illetékes nemzeti központi bankot vagy a számlavezető bankunkat. Az eurorendszer támogatja a bűnüldöző szerveket a pénzhamisítás elleni küzdelemben.

Az eurorendszer kötelessége az eurobankjegyek megbízhatóságának szavatolása és a bankjegy-technológia folyamatos fejlesztése. Az Európé-sorozat bankjegyei még az eddigieknél is biztonságosabbak, ami elősegíti, hogy fennmaradjon a fizetőeszközbe vetett közbizalom.

Az alábbi táblázatban a 2016 második felében bevont hamis bankjegyek megoszlása látható címlet szerinti bontásban:

Címlet

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Százalékos megoszlás

0,8% 3,7% 37,8% 42,5% 9,7% 0,6% 4,9%

A vizsgált időszakban:

  • továbbra is a 20 és az 50 €-s bankjegyeket hamisították a leggyakrabban. A 2016. első félévi adatokkal összehasonlítva a hamis 20 €-s bankjegyek aránya nőtt, a hamis 50 €-s bankjegyeké pedig csökkent. Összességében ez a két címlet tette ki a hamisítványok 80,3%-át;
  • a hamisítványok zöme (93,6%) euroövezeti tagországból került elő. Mintegy 5,4%-ra euroövezeten kívüli EU-tagállamban, 1%-ra pedig a világ egyéb pontjain találtak rá.

Az innovatív biztonsági elemekkel ellátott új 50 €-s bankjegyet 2017. április 4-én bocsátjuk forgalomba. Az eurorendszer a jövőben is segítséget nyújt a bankjegyfeldolgozó gépek gyártóinak és egyéb forgalmazóknak az automaták és a valódiságvizsgáló eszközök új bankjegyekhez való átállításában. Amennyiben valamely berendezés ennek ellenére sem fogadja el az új bankjegyet, arra kérjük az üzemeltetőket vagy a tulajdonosokat, hogy haladéktalanul forduljanak a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.

A média képviselői további tájékoztatásért szíveskedjenek Miltényi-Torstensson Esztert keresni a +49 69 1344 8034-es telefonszámon.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok