Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Förfalskning av eurosedlar fortsatt låg under andra halvåret 2016

27 januari 2017
  • 353 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2016.
  • Omkring 80 procent av förfalskningarna utgjordes av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är alltjämt ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Europeiska centralbanken (ECB) meddelade idag att cirka 353 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under andra halvåret 2016, vilket är en liten ökning jämfört med första halvan av 2016. Det är 20,7 procent färre än under andra halvåret 2015. Antalet förfalskningar är dock fortfarande mycket lågt jämfört med det ökande antalet äkta sedlar i omlopp (över 19 miljarder andra halvåret 2016).

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Antal förfalskningar 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Ända sedan den första serien eurosedlar gavs ut har Eurosystemet, dvs. ECB och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten att vara fortsatt vaksam vid kontanthantering. Äkta sedlar känns lätt igen med den enkla ”känn-titta-luta”-metoden, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euron och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar på ett betryggande sätt.

Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, den nationella centralbanken eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Europaserien gör sedlarna ännu säkrare och bidrar till att bibehålla allmänhetens förtroende för valutan.

Nedan visas en uppdelning, per valör, i procent av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under andra halvåret 2016.

Valör

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

I procent

0,8 % 3,7 % 37,8 % 42,5 % 9,7 % 0,6 % 4,9 %

Under perioden:

  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Jämfört med de uppgifter som rapporterades för första halvåret 2016 ökade andelen förfalskade 20-eurosedlar och minskade andelen 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa 80,3 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta (93,6 procent) av förfalskningarna hittades i länder i euroområdet. Omkring 5,4 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och resterande 1 procent i andra delar av världen.

Den nya 50-eurosedeln med dess innovativa säkerhetsdetaljer kommer att införas den 4 april 2017. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet med att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna. Om utrustningen fortfarande inte kan ta emot den här sedeln ska operatören/ägaren omedelbart kontakta sina leverantörer eller tillverkare.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media