Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Počet falzifikátov eurových bankoviek zostáva nízky i v druhom polroku 2016

27. januára 2017
  • V druhej polovici roka 2016 bolo z obehu stiahnutých 353 000 falošných eurových bankoviek.
  • Približne 80 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €.
  • Pravosť všetkých eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.
  • Eurové bankovky sú naďalej dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.

Podľa dnešného vyhlásenia Európskej centrálnej banky (ECB) bolo v druhom polroku 2016 z obehu stiahnutých približne 353 000 falošných eurových bankoviek, čo je mierny nárast oproti prvému polroku 2016 a o 20,7 % menej ako v druhom polroku 2015. V porovnaní s rastúcim počtom pravých bankoviek v obehu (v druhom polroku 2016 viac než 19 miliárd) zostáva počet falzifikátov veľmi nízky.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený polročný prehľad:

Obdobie

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Počet falzifikátov 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Už od vydania eurových bankoviek prvej série Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 19 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, vyzýva verejnosť, aby bankovkám venovala náležitú pozornosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eure na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Eurosystém sa snaží rôznymi prostriedkami informovať verejnosť o tom, ako rozlíšiť pravé bankovky od falošných, a takisto pomáhať profesionálnym spracovateľom peňazí zaistiť, aby boli zariadenia na spracovanie hotovosti schopné spoľahlivo identifikovať falzifikáty a sťahovať ich z obehu.

Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, mali by ste ju hneď porovnať so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na príslušnú národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Bankovky série Európa preto budú ešte bezpečnejšie a pomôžu udržať dôveru verejnosti v menu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený percentuálny podiel falzifikátov stiahnutých z obehu v druhom polroku 2016 podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Podiel (v %)

0,8 % 3,7 % 37,8 % 42,5 % 9,7 % 0,6 % 4,9 %

V spomínanom období:

  • boli aj naďalej najčastejšie falšované bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. V porovnaní s údajmi za prvý polrok 2016 sa podiel falošných bankoviek 20 € zvýšil a podiel falošných bankoviek 50 € klesol. Spolu predstavovali 80,3 % celkového počtu falzifikátov,
  • bola väčšina falzifikátov (93,6 %) odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 5,4 % falzifikátov bolo odhalených v členských krajinách EÚ nepatriacich do eurozóny a 1 % falzifikátov v iných častiach sveta.

Nová bankovka 50 €, vybavená inovatívnymi ochrannými prvkami, bude uvedená do obehu 4. apríla 2017. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude Eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní ich zariadení na novú bankovku. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré túto bankovku zatiaľ nedokážu spracovať, by sa mali bezodkladne obrátiť na svojho dodávateľa, resp. výrobcu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá