Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Obseg ponarejanja eurobankovcev je v drugi polovici leta 2016 ostal majhen

27. januar 2017
  • V drugi polovici leta 2016 je bilo iz obtoka umaknjenih 353.000 ponarejenih eurobankovcev.
  • Približno 80% ponaredkov so predstavljali bankovci za 20 € in 50 €.
  • Vse eurobankovce je mogoče preveriti z metodo »otip-pogled-nagib«.
  • Eurobankovci ostajajo zanesljivo in varno plačilno sredstvo.

V drugi polovici leta 2016 je bilo iz obtoka umaknjenih okrog 353.000 ponarejenih eurobankovcev, kar je malo več kot v prvi polovici leta in za 20,7% manj kot v drugi polovici leta 2015, je danes objavila Evropska centralna banka (ECB). V primerjavi z vse večjim številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 19 milijard v drugi polovici leta 2016) ostaja število ponaredkov zelo majhno.

Polletni trend je prikazan v spodnji tabeli:

Obdobje 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Število ponaredkov 353.000 331.000 507.000 454.000 445.000 331.000 353.000

Eurosistem, ki ga sestavljajo ECB in 19 nacionalnih centralnih bank v euroobmočju, že vse od izdaje prve serije eurobankovcev poziva ljudi, naj bodo pozorni, ko prejemajo bankovce. Pristne bankovce je mogoče prepoznati s preprosto metodo »otip-pogled-nagib«, ki je opisana na spletni strani ECB o euru in na spletnih straneh nacionalnih centralnih bank Eurosistema.

Eurosistem na različne načine obvešča ljudi o tem, kako razlikovati pristne bankovce od ponarejenih, profesionalnim uporabnikom gotovine pa pomaga v prizadevanjih, da njihove naprave za obdelavo in sortiranje bankovcev zanesljivo prepoznajo ponaredke in jih umaknejo iz obtoka.

Če prejmete sumljiv bankovec, je najbolje, da ga neposredno primerjate z drugim, za katerega veste, da je pristen. Če se vaš sum potrdi, morate o tem obvestiti policijo ali – kjer nacionalna praksa to dopušča – centralno banko vaše države. Eurosistem podpira organe kazenskega pregona v boju proti ponarejanju denarja.

Eurosistem je dolžan varovati integriteto bankovcev in stalno izboljševati tehnologijo izdelave bankovcev. S serijo Evropa bodo bankovci še bolj varni, kar bo prispevalo k ohranjanju zaupanja javnosti v valuto.

Spodaj so prikazani odstotni deleži posameznih apoenov v skupnem številu ponarejenih bankovcev, ki so bili iz obtoka umaknjeni v drugi polovici leta 2016.

Apoen 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Delež v odstotkih 0,8% 3,7% 37,8% 42,5% 9,7% 0,6% 4,9%

V tem obdobju:

  • sta bila bankovca za 20 € in 50 € še vedno najpogosteje ponarejena apoena. V primerjavi s podatki za prvo polovico leta 2016 se je delež ponarejenih bankovcev za 20 € povečal, delež ponarejenih bankovcev za 50 € pa zmanjšal. Skupaj sta ta dva bankovca predstavljala 80,3% vseh ponaredkov;
  • je bila večina ponaredkov (93,6%) odkrita v državah euroobmočja. Približno 5,4% ponaredkov je bilo odkritih v državah članicah EU zunaj euroobmočja, 1% pa v drugih delih sveta.

Novi bankovec za 50 €, ki ima inovativne zaščitne elemente, bo uveden 4. aprila 2017. Eurosistem bo še naprej nudil podporo proizvajalcem in ponudnikom opreme za bankovce pri prilagajanju naprav in instrumentov za preverjanje pristnosti na novi bankovec. Če njihova oprema še vedno ni sposobna sprejemati tega bankovca, naj upravljavci ali lastniki nemudoma kontaktirajo svojega dobavitelja ali proizvajalca.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

Stiki za medije