Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Europangatähtede võltsingute arv oli 2016. aasta teisel poolel jätkuvalt väike

27. jaanuar 2017
  • 2016. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest 353 000 võltsitud europangatähte.
  • Ligikaudu 80% võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Kõigi europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

Euroopa Keskpanga täna avaldatud andmetel kõrvaldati 2016. aasta teisel poolel ringlusest ligikaudu 353 000 võltsitud europangatähte ehk veidi rohkem kui esimesel poolaastal ning 20,7% vähem kui 2015. aasta teisel poolel. Ringluses olevate ehtsate europangatähtede suureneva arvuga (2016. aasta teisel poolel üle 19 miljardi) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta:

Ajavahemik

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Võltsingute arv 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Juba alates esimese seeria europangatähtede kasutuselevõtust on eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euroala 19 riigi keskpangad soovitanud üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Ehtsat pangatähte on lihtne ära tunda. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel.

Eurosüsteem pakub mitmesugust teavet, et aidata võltsitud pangatähti ära tunda ning sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma pangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähtede kasutuselevõtt muudab pangatähed veelgi turvalisemaks ja aitab säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Järgnev tabel annab ülevaate 2016. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500

Protsendiline jaotus

0,8% 3,7% 37,8% 42,5% 9,7% 0,6% 4,9%

2016. aasta teisel poolel:

  • võltsiti endiselt kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. 2016. aasta esimese poolaasta andmetega võrreldes on võltsitud 20-euroste osatähtsus suurenenud ja 50-euroste osatähtsus vähenenud. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid 80,3% kõigist võltsitud pangatähtedest;
  • avastati suurem osa (93,6%) võltsingutest euroala riikides. Ligikaudu 5,4% võltsitud pangatähtedest leiti euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 1% võltsingutest tuvastati muudes maailma piirkondades.

4. aprillil 2017 lastakse ringlusse uus 50-eurone pangatäht, millel kasutatakse uuenduslikke turvaelemente. Eurosüsteem pakub tootjatele ja tarnijatele endiselt tuge sularahakäitluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamisel uue pangatähe kasutuselevõtuks. Kui seadmed ei ole siiski suutelised pangatähte aktsepteerima, peaksid käitajad/omanikud viivitamatult ühendust võtma seadmete tarnijate või tootjatega.

Meediakanalite küsimustele vastab Eszter Miltényi-Torstensson (tel +49 69 1344 8034).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid