Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2016. gada 2. pusgadā joprojām bija neliels

2017. gada 27. janvārī
  • 2016. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti 353 000 viltotu euro banknošu.
  • Apmēram 80% viltojumu veido 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.

Eiropas Centrālā banka šodien paziņoja, ka 2016. gada 2. pusgadā no apgrozības izņemti aptuveni 353 000 viltotu euro banknošu – nedaudz vairāk nekā 2016. gada 1. pusgadā un par 20.7% mazāk nekā 2015. gada 2. pusgadā. Viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar pieaugošo apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu (2016. gada 2. pusgadā – vairāk nekā 19 mljrd.).

Tālāk tabulā atspoguļotas pusgada tendences.

Periods

2/2013 1/2014 2/2014 1/2015 2/2015 1/2016 2/2016
Viltojumu skaits 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., ECB un 19 euro zonas nacionālās centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Īstas banknotes atpazīstamas, izmantojot ECB interneta vietnes sadaļā par euro un Eurosistēmas centrālo banku interneta vietnēs aprakstīto vienkāršo pārbaudi, banknotes aptaustot, apskatot un pagrozot.

Komunicējot dažādos veidos, Eurosistēma palīdz sabiedrībai atšķirt īstas banknotes no viltotām, kā arī palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj droši noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Saņemot aizdomīgu banknoti, tā jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – attiecīgās valsts centrālo banku vai savu banku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Eiropas sērijas banknotes būs vēl drošākas un palīdzēs saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Tabulā sniegts 2016. gada 2. pusgadā no apgrozības izņemto viltoto banknošu dalījums pēc nominālvērtības.

Nominālvērtība

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Procentuālais dalījums

0.8% 3.7% 37.8% 42.5% 9.7% 0.6% 4.9%

Šajā periodā

  • joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Salīdzinājumā ar datiem, kas sniegti par 2016. gada 1. pusgadu, 20 euro banknošu viltojumu īpatsvars palielinājies, bet 50 euro banknošu viltojumu īpatsvars samazinājies. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja 80.3% no visiem viltojumiem;
  • vairākums (93.6%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Aptuveni 5.4% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 1% – citos pasaules reģionos.

Jaunā 50 euro banknote ar inovatīviem pretviltošanas elementiem tiks ieviesta 2017. gada 4. aprīlī. Banknošu iekārtu ražotāji un citi piegādātāji arī turpmāk saņems Eurosistēmas atbalstu skaidrās naudas apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanā jaunajai banknotei. Ja iekārtas joprojām nav pielāgotas šai banknotei, operatoriem/īpašniekiem nekavējoties jāsazinās ar iekārtu piegādātāju vai ražotāju.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 69 1344 8034).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem