SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Antallet af forfalskede eurosedler fortsat lavt i 2. halvår 2016

27. januar 2017
  • 353.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 2. halvår 2016.
  • Ca. 80 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Alle eurosedler kan nemt kontrolleres med "føl-, se-, vip"-metoden.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.

Ca. 353.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 2. halvår 2016. Tallet er en anelse højere end i 1. halvår 2016 og 20,7 pct. lavere end i 2. halvår 2015, meddelte Den Europæiske Centralbank (ECB) i dag. Antallet af falske sedler er fortsat meget lavt i forhold til det stigende antal ægte eurosedler, som er i omløb (over 19 milliarder i 2. halvår 2016.)

Den halvårlige trend fremgår af tabellen:

Periode

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Antal falske sedler 353.000 331.000 507.000 454.000 445.000 331.000 353.000

Lige siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. ECB og de 19 nationale centralbanker i euroområdet – tilskyndet folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, med den enkle "føl-se-vip"-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECB's websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske sedler og hjælpe kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Hvis man modtager en mistænkelig seddel, bør man sammenligne den direkte med en seddel, som man ved er ægte. Hvis mistanken bekræftes, bør man kontakte politiet – eller sin nationale centralbank eller egen bank – alt efter national praksis. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre og til løbende at forbedre teknologien på området. Med Europa-serien er sedlerne blevet endnu sikrere og bidrager derved til at bevare offentlighedens tillid til valutaen.

Nedenstående tabel viser fordelingen, efter pålydende værdi, af det samlede antal falske eurosedler, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2016.

Pålydende værdi

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €

Fordeling

(i pct.)

0,8 3,7 37,8 42,5 9,7 0,6 4,9

I den pågældende periode

  • var 20- og 50-eurosedlerne stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. I forhold til tallene for 1. halvår 2016 var andelen af falske 20-eurosedler steget og antallet af falske 50-eurosedler faldet. Tilsammen udgjorde de 80,3 pct. af alle forfalskninger.
  • blev størstedelen (93,6 pct.) af de falske sedler fundet i landene i euroområdet. Ca. 5,4 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet og 1 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Den nye 50-euroseddel, der har flere innovative sikkerhedselementer, sættes i omløb 4. april 2017. Fabrikanter og andre leverandører af seddeludstyr vil fortsat få støtte af Eurosystemet til at omstille deres maskiner og udstyr til ægthedskontrol af den nye euroseddel. Hvis udstyret stadig ikke accepterer den nye euroseddel, bør ejerne/brugerne straks kontakte leverandøren eller fabrikanten.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt