Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Liczba fałszywych banknotów euro w drugim półroczu 2016 pozostaje niska

27 stycznia 2017
  • W drugiej połowie 2016 wycofano z obiegu 353 tys. fałszywych banknotów euro.
  • Około 80% falsyfikatów stanowiły nominały 20 i 50 euro.
  • Autentyczność banknotu można samodzielnie sprawdzić na trzy sposoby: dotykiem, pod światło i pod kątem.
  • Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym.

Europejski Bank Centralny (EBC) podał dziś, że w drugim półroczu 2016 roku wycofano z obiegu ok. 353 tys. fałszywych banknotów euro – nieco więcej niż w pierwszej połowie 2016, ale o 20,7% mniej niż w drugiej połowie 2015. Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów w obiegu (w drugim półroczu 2016 ponad 19 mld) falsyfikatów jest nadal bardzo mało.

Poniżej przedstawiono trend półroczny:

Okres

2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2
Liczba falsyfikatów 353 000 331 000 507 000 454 000 445 000 331 000 353 000

Od wprowadzenia pierwszej serii banknotów euro członkowie Eurosystemu – czyli EBC i 19 krajowych banków centralnych ze strefy euro – stale przypominają, by uważać na otrzymywane banknoty. Ich autentyczność można zweryfikować za pomocą prostego testu: „sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem”, opisanego w serwisie internetowym EBC w części o euro oraz na stronach krajowych banków centralnych z Eurosystemu.

Eurosystem prowadzi różnorodne działania informacyjne, aby pomóc ludziom odróżniać banknoty fałszywe od autentycznych, a osobom mającym zawodowo do czynienia z gotówką – dbać o to, by sprzęt do obsługi i sortowania banknotów skutecznie rozpoznawał i wychwytywał falsyfikaty.

W razie otrzymania podejrzanego banknotu należy go porównać z takim, który na pewno jest prawdziwy. Jeśli podejrzenie się potwierdzi, trzeba skontaktować się z policją bądź krajowym bankiem centralnym lub swoim bankiem, zgodnie z praktyką przyjętą w danym kraju. Eurosystem wspomaga organy ścigania w walce z fałszowaniem pieniędzy.

Eurosystem ma obowiązek strzec nienaruszalności banknotów euro i stale doskonalić techniki ich produkcji. Banknoty z serii „Europa” są jeszcze lepiej zabezpieczone przed fałszowaniem, co przyczynia się do utrzymania zaufania społecznego do wspólnej waluty.

W poniższej tabeli przedstawiono udziały procentowe poszczególnych nominałów w całkowitej liczbie falsyfikatów wycofanych z obiegu w drugim półroczu 2016.

Nominał

5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro 200 euro 500 euro

Udział procentowy

0,8% 3,7% 37,8% 42,5% 9,7% 0,6% 4,9%

W tym okresie:

  • nadal najczęściej fałszowane były nominały 20 i 50 euro. W porównaniu z pierwszym półroczem 2016 odsetek falsyfikatów 20 euro wzrósł, zaś falsyfikatów 50 euro – zmalał. Na oba te nominały łącznie przypadło 80,3% wszystkich falsyfikatów;
  • większość falsyfikatów (93,6%) wykryto w krajach strefy euro. Około 5,4% znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 1% – w innych krajach.

4 kwietnia 2017 wejdzie do obiegu nowy banknot 50 euro ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Producenci i dystrybutorzy sprzętu obsługującego banknoty nadal mogą liczyć na pomoc Eurosystemu w przystosowaniu swoich urządzeń do tego nominału. Właściciele lub operatorzy urządzeń, które jeszcze go nie przyjmują, powinni niezwłocznie skontaktować się z ich producentem bądź dystrybutorem.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami