Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува ръководни принципи за изказвания и срещи

6 октомври 2015 г.
  • Принципите се отнасят до ангажиментите за срещи и изказвания на членовете на Изпълнителния съвет
  • Принципите подчертават ангажимента на ЕЦБ за прозрачна двустранна комуникация

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес документ, очертаващ ръководните принципи, които членовете на Изпълнителния съвет следват в комуникацията си с представителите на частния сектор, академичните среди и гражданското общество.

В документа, публикуван на уебсайта на ЕЦБ, са изложени три принципа, демонстриращи начина, по който ЕЦБ защитава прозрачната двустранна комуникация между определящите политиките лица и широката общественост и специализираните общности. Принципите отстояват подхода на ЕЦБ да гарантира, че чувствителната от гледна точка на финансовите пазари информация не се разкрива пред избрани групи. Те също така отчитат необходимостта членовете на Изпълнителния съвет да си взаимодействат редовно с широк кръг от партньори, за да разбират развитието на икономиката и финансовите пазари и да формулират добри политики.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Милтени-Торстенсон на телефон +49 69 1344 8034.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите