European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör vägledande principer för tal och möten

6 oktober 2015
  • Principerna avser direktionsledamöternas överenskommelser om möten och tal
  • I principerna betonas ECB:s åtagande att följa en transparent tvåvägskommunikation

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör idag ett dokument med en förklaring av de vägledande principer som direktionens ledamöter följer i kommunikationen med företrädare för den privata sektorn, den akademiska världen och samhället.

I dokumentet, som publicerats på ECB:s webbplats, anges tre principer som visar hur ECB säkerställer en transparent tvåvägskommunikation mellan beslutsfattare och allmänheten, samt särskilda målgrupper. I principerna fastställs ECB:s tillvägagångssätt för att säkerställa att finansmarknadskänslig information inte yppas enbart för vissa grupper. Hänsyn tas också till direktionsledamöternas behov av ett regelbundet samspel med flera olika motparter för att förstå utvecklingen i ekonomin och på finansmarknaderna och för att utarbeta en bra politik.

Frågor från media kan riktas till Eszter Miltényi-Torstensson, tfn: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media