Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB och partner undertecknar samförståndsavtal om den nya 20-eurosedeln

23 juli 2015
  • Samförståndsavtalet syftar till att säkerställa att automater och annan utrustning i euroområdet står färdiga att acceptera den nya 20-eurosedeln den 25 november 2015.
  • Partner ska informera sina nätverk om de nya den 20-eurosedeln
  • ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet kommer att fortsätta att ge stöd till partner så att de kan anpassa och testa sin utrustning.

Europeiska centralbanken undertecknade idag ett samförståndsavtal med europeiska branschorganisationer, tillverkare av sedelutrustning och andra partner. Detta stärker ECB:s partnerskapsprogram, som bidrog till att införandet av den nya 10-eurosedeln 2014 gick smidigt.

Undertecknarna av samförståndsavtalet är överens om att göra sitt yttersta för att säkerställa att sedelhanteringsmaskiner, försäljnings- och biljettautomater och utrustning för äkthetskontroll kommer att acceptera den nya 20-eurosedeln den 25 november 2015, den dag då de nya sedlarna sätts i omlopp. Tillverkare av sedelutrustning åtar sig också att förse sina kunder med nödvändiga mjukvaru- och hårdvaruuppdateringar så tidigt som möjligt, så att de får tillräckligt med tid att uppgradera sina automater och sin utrustning.

Yves Mersch, ledamot av ECB:s direktion, sa: ”ECB, de nationella centralbankerna och våra branschpartner har alla sin egen roll att spela i förberedelserna för att införa nya sedlar. I det samförståndsavtal som vi tillsammans undertecknat idag betonas vårt gemensamma åtagande och ansvar för att säkerställa att medborgare i hela euroområdet kan använda sina 20-eurosedlar problemfritt överallt från och med den 25 november.”

För att hjälpa deltagarna i partnerskapsprogrammet i förberedelserna för införandet av den nya 20-eurosedeln har ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet tillhandahållit informationsmaterial och de nya sedlarna har varit tillgängliga för testning och anpassning sedan i februari 2015. Det finns nu 450 partner i Europa. Genom programmet ges stöd till tillverkare av sedelutrustning, operatörer av sedelutrustning och andra aktörer i sedelbranschen så att de kan informera sina anställda och kunder om de nya eurosedlarna och säkerställa att sedelautomater anpassas i tid.

För förfrågningar från media, kontakta Rocío González, tfn. +49 69 1344 6451

Anm.:

Samförståndsavtal om anpassning av sedelutrustning till den nya 20-eurosedeln ( finns endast på engelska ).

Förteckning över partner som undertecknat samförståndsavtalet finns här .

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media