Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP sõlmis partneritega vastastikuse mõistmise memorandumi uue 20-eurose pangatähe kohta

23. juuli 2015
  • Memorandumi eesmärk on tagada, et pangatähtede käitlemise seadmed kogu euroalal oleksid valmis vastu võtma uut 20-eurost pangatähte alates 25. novembrist 2015.
  • Partnerid teavitavad oma sidusrühmi uuest 20-eurosest pangatähest.
  • EKP ja eurosüsteemi riikide keskpangad abistavad jätkuvalt partnereid seadmete kohandamisel ja testimisel.

Euroopa Keskpank allkirjastas täna vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa tööstusliitude, sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjate ja teiste partneritega. See tugevdab EKP partnerlusprogrammi, mis aitas kaasa uue 10-eurose pangatähe sujuvale kasutuselevõtule 2014. aastal.

Allakirjutanud nõustuvad tegema kõik endast oleneva tagamaks, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed, müügi- ja piletiautomaadid ning autentimisseadmed aktsepteerivad uut 20-eurost pangatähte 25. novembriks 2015, mil uued rahatähed ringlusse lastakse. Lisaks varustavad seadmete tootjad oma kliente vajalike tark- ja riistvarauuendustega võimalikult aegsasti, et klientidel oleks masinate ja seadmete ajakohastamiseks piisavalt aega.

EKP juhatuse liikme Yves Merschi sõnul on nii EKP-l, riikide keskpankadel kui ka tööstuspartneritel oma osa uute pangatähtede kasutuselevõtmise ettevalmistamisel. Lisaks rõhutab täna allkirjastatud memorandum ühist pühendumust ja vastutust, et euroala kodanikud saaksid uusi 20-euroseid pangatähti alates 25. novembrist kõikjal tõrgeteta kasutada.

EKP ja eurosüsteemi riikide keskpangad on koostanud teabematerjale ja teinud uued rahatähed seadmete testimiseks ja kohandamiseks kättesaadavaks alates 2015. aasta veebruarist, et aidata partnerlusprogrammis osalejatel valmistuda uue 20-eurose kasutuselevõtuks. Programmis osaleb 450 partnerit kogu Euroopast. Programm aitab sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjatel, käitajatel ja teistel sularahatööstuse sidusrühmadel teavitada oma töötajaid ja kliente uutest pangatähtedest ning tagada, et seadmed oleksid aegsasti ajakohastatud.

Meediakanalite küsimustele vastab Rocío González (tel +49 69 1344 6451).

Märkused:

Vastastikuse mõistmise memorandum sularahakäitluses kasutatavate seadmete kohandamise kohta uute 20-euroste pangatähtede vastuvõtuks ( ainult inglise keeles )

Vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutanud partnerite loetelu

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid