Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC i uczestnicy programu partnerstwa zawierają porozumienie w sprawie nowego banknotu 20 euro

23 lipca 2015
  • Celem porozumienia jest zapewnienie gotowości urządzeń i przyrządów w całej strefie euro do przyjmowania nowych banknotów 20 euro z chwilą ich wejścia do obiegu 25 listopada 2015 r.
  • Uczestnicy programu partnerstwa mają informować współpracujące z nimi podmioty o nowym banknocie 20 euro.
  • EBC i krajowe banki centralne Eurosystemu będą nadal wspomagać uczestników programu partnerstwa w adaptacji i testowaniu ich sprzętu.

Europejski Bank Centralny zawarł dziś porozumienie z europejskimi stowarzyszeniami branżowymi, producentami sprzętu do obsługi banknotów i innymi uczestnikami programu partnerstwa prowadzonego przez EBC. Wzmacnia ono ten program, który przyczynił się już do sprawnego wprowadzenia w 2014 r. nowego banknotu 10 euro.

Sygnatariusze porozumienia dołożą wszelkich starań, by urządzenia do obsługi banknotów, automaty sprzedażowe (w tym biletowe) oraz przyrządy do sprawdzania autentyczności banknotów przyjmowały nowe banknoty 20 euro od momentu ich wejścia do obiegu, czyli od 25 listopada 2015 r. Producenci sprzętu do obsługi banknotów zobowiązują się także jak najszybciej dostarczyć swoim klientom niezbędne aktualizacje oprogramowania i hardware’u, by dać im czas na przystosowanie urządzeń i przyrządów.

Zarówno EBC, jak i krajowe banki centralne oraz partnerzy z branży banknotowej mają ważną rolę do odegrania w przygotowaniach do wprowadzenia nowych banknotów – powiedział Yves Mersch, członek Zarządu EBC. – Podpisane dziś porozumienie podkreśla naszą wspólną odpowiedzialność za to, by od 25 listopada obywatele całej strefy euro mogli bez przeszkód używać nowych banknotów 20 euro.

Aby pomóc uczestnikom programu partnerstwa przygotować się na wprowadzenie nowych banknotów 20 euro, EBC i krajowe banki centralne Eurosystemu oferują materiały informacyjne, a od lutego 2015 r. udostępniają nowe banknoty do testowania i adaptacji sprzętu. Obecnie w programie partnerstwa uczestniczy 450 podmiotów z całej Europy. Celem programu jest wspomaganie producentów i operatorów sprzętu do obsługi banknotów oraz innych podmiotów z branży banknotowej w informowaniu ich pracowników i klientów o nowych banknotach euro i w zapewnianiu terminowego dostosowania tego sprzętu.

Kontakt z mediami: Rocío González, tel. +49 69 1344 6451.

Dodatkowe informacje:

Porozumienie w sprawie przystosowania sprzętu do obsługi banknotów do nowych 20 euro (dostępne jedynie w języku angielskim)

Wykaz uczestników programu partnerstwa, którzy podpisali porozumienie
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami