Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemet offentliggör nya 20-eurosedeln och ger stöd till tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning

19 december 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid fredagen den 19 december 2014
  • Eurosystemet kommer att offentliggöra 20-eurosedeln i den nya Europaserien den 24 februari 2015. Sedeln kommer att ha förbättrade säkerhetsdetaljer.
  • Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll.

Den nya 20-eurosedeln är den tredje sedeln i Europaserien som införs, efter 5- och 10-eurosedlarna. Den 24 februari 2015 kommer Eurosystemet, alltså ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, att offentliggöra sedeln och tillkännage exakt utgivningsdatum. Europaserien införs för att stärka förtroendet för sedlarna ytterligare och ligga steget före förfalskarna.

Eurosystemet vidtar flera åtgärder för att ge stöd till tillverkare av sedelhanteringsutrustning och till leverantörer och ägare av maskiner och utrustning för äkthetskontroll:

  • De får tillgång till den nya sedeln vid euroområdets centralbanker i god tid före utgivningen så att de kan testa och anpassa maskiner och utrustning. Efter offentliggörandet kan den nya 20-eurosedeln även testas utanför centralbankerna.
  • Det anordnas en rad evenemang och aktiviteter inför lanseringen av den nya 20-eurosedeln. Det första av dessa evenemang är ett seminarium som Eurosystemet anordnar för berörda organisationer och som kommer att hållas vid Banca d’Italia i Rom den 6 februari 2015.
  • De får ett antal verktyg och material som hjälper i förberedelserna för den nya sedeln

Yves Mersch, ledamot av ECB:s direktion, sade att ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet ser fram mot att åter samarbeta med tillverkare, leverantörer, användare och ägare av sedelhanteringsutrustning. Det är ju ändå de som i förväg ska förbereda utrustningen så att den accepterar den nya sedeln.

För förfrågningar från media, kontakta William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media