Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува Рамковия регламент за ЕНМ

25 април 2014 г.
  • Рамковият регламент полага основата за работата на ЕНМ, след като той поеме функциите на орган за банков надзор.
  • ЕЦБ ще поеме пълноценно надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува Рамковия регламент за единния надзорен механизъм (ЕНМ). Рамковият регламент за ЕНМ полага основата за работата на ЕНМ, след като той поеме функциите на орган за банков надзор в еврозоната през ноември 2014 г. Това е важен крайъгълен камък в изграждането на ЕНМ, което протича по план.

Идентифицирането на значимите банки, които ще подлежат на пряк надзор от страна на ЕЦБ, ще се извършва по критериите, заложени в Регламента на Съвета за ЕНМ и допълнително развити в Рамковия регламент за ЕНМ. Резултатът от този процес предстои да бъде обявен през септември.

Рамковият регламент за ЕНМ отразява коментарите, получени от заинтересованите страни по време на публичната консултация. Тези отговори, както и обобщението на коментарите и Рамковият регламент за ЕНМ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ролф Бендерс на телефон +49 69 1344 6925.

Public consultations

Данни за контакт за медиите