Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē VUM pamatregulu

2014.25.04.
  • Pamatregula veido pamatu VUM darbībai pēc banku uzraudzības pienākumu pārņemšanas.
  • ECB pilnībā uzņemsies uzraudzības pienākumus 2014. gada 4. novembrī.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicējusi Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) pamatregulu.VUM pamatregula veido pamatu VUM darbībai, 2014. gada 4. novembrī pārņemot euro zonas banku uzraudzību. Tas ir būtisks pavērsiena punkts VUM izveidē, kas noris saskaņā ar plānu.

Nozīmīgās bankas, kas būs pakļautas tiešai ECB uzraudzībai, tiks identificētas saskaņā ar Padomes VUM regulā noteiktajiem un VUM pamatregulā tālāk iztirzātajiem kritērijiem. Šā procesa rezultātus paziņos septembrī.

VUM pamatregulā atspoguļoti sabiedriskās apspriešanas gaitā no ieinteresētajām personām saņemtie komentāri. Šīs atsauksmes kopā ar pārskatu par saņemtajām atbildēm un VUM pamatregulu publicētas ECB interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders, tālr. +49 69 1344 6925).

Public consultations

Kontaktinformācija presei