Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar ramförordning om SSM

25 april 2014
  • I ramförordningen läggs grunden för det arbete som SSM ska utföra i sin roll som banktillsynsmyndighet.
  • ECB antar sina tillsynsuppgifter den 4 november 2014.

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag SSM-ramförordningen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). SSM-ramförordningen utgör grunden för det arbete som SSM ska utföra när den tar över som tillsynsmyndighet för bankerna i euroområdet i november 2014. Det är en viktig milstolpe i SSM:s fullbordande. Detta arbete löper planenligt.

Fastställandet av betydande banker, som underställs ECB:s direkta tillsyn, kommer att ske i enlighet med de kriterier som fastställts i rådets förordning om SSM och som utvecklas vidare i SSM-ramförordningen. Resultatet av detta förfarande kommer att offentliggöras i september.

SSM-ramförordningen återspeglar de kommentarer som erhållits från berörda parter under samrådsförfarandet. Dessa svar samt uppföljningsyttrandet och SSM-ramförordningen har publicerats på ECB:s webbplats.

Frågor från media kan ställas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media