Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC publikuje rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

25 kwietnia 2014
  • Rozporządzenie ramowe określa zasady funkcjonowania Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego po przejęciu przez niego nadzoru nad bankami.
  • EBC zacznie w pełni realizować zadania nadzorcze 4 listopada 2014 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (ang. Single Supervisory Mechanism, SSM). Rozporządzenie to określa zasady funkcjonowania tego mechanizmu po przejęciu przez niego nadzoru nad bankami w strefie euro w listopadzie 2014 r. Publikacja rozporządzenia zamyka ważny etap tworzenia Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, które dotychczas przebiega zgodnie z planem.

Grupa istotnych banków, nad którymi EBC będzie sprawować nadzór bezpośredni, zostanie wyłoniona na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Rady w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i uściślonych w rozporządzeniu ramowym. Wyniki selekcji zostaną ogłoszone we wrześniu.

W rozporządzeniu ramowym uwzględniono uwagi zgłoszone przez interesariuszy podczas konsultacji publicznych. Uwagi te wraz z podsumowaniem konsultacji i tekstem tego rozporządzenia zostały zamieszczone w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami: Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami